Nový SCIA Engineer 17 - nástroj pre vyššiu efektivitu Vašej práce

Datum: 
pondelok, 12 jún, 2017
Umiestnenie: 
International

SCIA Engineer 17 Herk-de-Stad, Belgicko - 12. júna 2017 – Spoločnosť SCIA dnes oznámila vydanie verzie 17 software SCIA Engineer. Táto verzia bola špeciálne navrhnutá tak, aby pomohla statikom zvýšiť produktivitu práce tým, že im umožní pracovať oveľa rýchlejšie a efektívnejšie dosiahnuť presné a transparentné výsledky statického posúdenia.

Nová verzia software pre výpočty a dimenzovanie konštrukcií kombinuje najnovšie technológie rozširujúce možnosti software o množstvo funkcií a prináša vylepšenia pracovných postupov v oblastiach dimenzovania železobetónu, ocele a kompozitných materiálov, nové funkcie BIM, nové metódy generovania zaťaženia a výrazne zvyšuje celkovú použiteľnosť software. Okrem toho je SCIA Engineer 17 prvou verziou software, ktorá obsahuje 3 najviac užívateľmi požadované vylepšenia funkcionality.

Vysoká produktivita, rýchlosť, presné a úsporné dimenzovanie a transparentnosť výsledkov - to je to, čo znamená SCIA Engineer 17.

Cyril Heck, riaditeľ pre vývoj produktu a marketing v spoločnosti SCIA

"Vysoká produktivita, rýchlosť, presné a úsporné dimenzovanie a transparentnosť výsledkov - to je to, čo znamená SCIA Engineer 17," povedal Cyril Heck, riaditeľ pre vývoj produktov a marketing v spoločnosti SCIA. "Dosahujeme vyššiu rýchlosť vďaka optimalizácii pracovných postupov a plnej podpore multiprocesorového spracovania pri dimenzovaní podľa Eurokódov. Napríklad sme znížili počet krokov potrebných pri výpočte dlhodobých priehybov železobetónových dosiek z ôsmich na štyri, čím sme ušetrili veľa nepotrebných kliknutí. Okrem toho je celkový výpočet dlhodobých priehybov teraz 4,3 x rýchlejší ako v predchádzajúcej verzii. Pri dimenzovaní oceľových prútov sme implementovali závery výskumu SEMI-COMP+ umožňujúce úspornejší návrh, čo prináša u štíhlych prierezov až 15% úsporu materiálu. A to sú len niektoré príklady toho, na čo sa môžu užívatelia SCIA Engineer tešiť ".

Nové funkcie a nástroje software SCIA Engineer 17 zahŕňajú:

Železobetónové konštrukcie:

 • SCIA Engineer 17Praktické, rýchle a transparentné dimenzovanie prútových a plošných prvkov
 • Návrh a posudok šmykovej výstuže na pretlačenie stropných a základových dosiek podľa EN 1992-1-1
 • Rýchly a spoľahlivý výpočet dlhodobých priehybov prútových a plošných prvkov
 • Novo implementované národné prílohy pre Nórsko, Švédsko, Dánsko, Taliansko, Španielsko a Cyprus
 • Aktualizované knižnice materiálov pre britské, rakúske, írske a nemecké národné prílohy

Oceľové a kompozitné konštrukcie:

 • SCIA Engineer 17Inteligentná klasifikácia prierezov aj pre zložité tvary
 • Ekonomickejšie dimenzovanie oceľových prierezov triedy 3, založené na výskumných správach SEMI-COMP+, ktoré šetria až 15% materiálu
 • Podrobné grafické výstupy a užívateľsky prispôsobiteľné výstupné dokumenty
 • Podpora prelamovaných nosníkov Westok
 • Tuhá diafragma v rovine dosky v kombinácii s roznášacími plochami pre zaťaženie vlastnou tiažou
 • Implementácia nových amerických noriem AISC 360-16 a AISI S100-16 a zdokonalený pracovný postup pre kompozitné konštrukcie stropov

BIM:

 • SCIA Engineer 17Prepracované prepojenie s programom Revit s možnosťou inteligentného mapovania
 • Priame spustenie SCIA Engineer z menu Allplan a automatický import modelu v Allplan do SCIA Engineer
 • Správa úloh s prepojením na cloudovú platformu Allplan bim +

Generátory zaťaženia:

 • SCIA Engineer 17Roznášanie zaťaženia zo zaťažovacích panelov na podperné nosníky konštrukcie metódou striech
 • Podpora parapetov a previsnutých striech v 3D generátore zaťaženia vetrom

 

VIAC INFORMÁCIÍ

SCIA Engineer 17