NOVÝ SCIA Engineer 18 : Zjednodušené používanie, Pokročilé materiály a Rozšírená podpora BIM

Datum: 
štvrtok, 24 máj, 2018
Umiestnenie: 
International

SCIA Engineer 18 posúva výpočtový softvér na vyššiu úroveň s ohľadom na každodennú použiteľnosť, aplikovanie moderných materiálov a zdieľanie dát. Vylepšili sme ovládanie programu zjednodušením a skrátením základných operácií a tiež automatizáciou bežne vykonávaných akcií. Rozšírené a prepracované rozhranie pre výmenu dát s programami Revit a Tekla Structures rozširujú možnosti BIM. Do programu sme tiež pridali podporu nových materiálov.

SCIA Engineer 18