Obzretie za seminárom "Modelovanie stavebných konštrukcií 2013"

Datum: 
utorok, 15 október, 2013
Umiestnenie: 
Slovenská republika

V dňoch 10.-11. októbra sa uskutočnil vo Vysokých Tatrách už 13. ročník seminára "Modelovanie stavebných konštrukcií 2013“, ktorého sa zúčastnilo 90 zástupcov projekčných firiem, statikov a projektantov  z celého Slovenska.

Seminár bol zameraný na prezentáciu najnovších možností programov Nemetchek Scia v oblasti oceľových, betónových, drevených a mostných konštrukcií, seizmických výpočtov, zakladania konštrukcií a tvorby technickej a výkresovej dokumentácie. Počas dvoch dní, v rámci prednášok a desiatich workshopov, sa mali účastníci možnosť zoznámiť s najnovšími technológiami a novinkami  v programoch Scia Engineer 2013, Allplan Vystužovanie 2013 a Scia DesignForms. Spestrením boli obidve prednášky zamerané na využitie našich programov v praxi, pri návrhu Trójskeho mosta v Prahe a vystužovaní Gotthardského tunela - najdlhšieho tunela na svete.

Počas seminára nám pripadla milá povinnosť - vyhlásiť víťaza súťaže Nemetschek Structural User Contest 2013 a odovzdať víťazom hlavnú cenu - šek na 1 500 €. V kategórii Špeciálne projekty získala túto cenu vo veľkej konkurencii 127 projektov, 97 spoločností z 28 krajín sveta spoločnosť VISIA, s.r.o. s projektom Čerpacia stanica Matúškovo.  Ešte raz gratulujeme !

Workshopy boli zamerané, s ohľadom na vysoký zájem zo strany účastníkov, na aktuálne a zaujímavé témy.  Ing. Vladimír Hanzel, autorizovaný stavebný inžinier povedal : "Témy workshopov ste vybrali veľmi dobre, škoda len, že si z nich môžem vybrať iba šesť,  je to ťažká voľba".  V rámci workshopov sme prezentovali najnovšie ŽLB posudky vrátane samostatného programu Všeobecný ŽLB prierez, ktorý je možné integrovať aj priamo do Scia Engineer,  lineárne a nelineárne výpočty oceľových konštrukcií, vrátane nových metód pre výpočet prierezových charakteristík na krútenie otvorených a uzavretých prierezov, klopenie, členené prúty, piečne výstuhy, nové posudky mostných konštrukcií, zakladanie na pilotách, základových pätkách a základových doskách na pružnom podloží,  novinku - Nový dokument (Engineering Report), pokročilé zadávanie a výpočty oceľových spojov, seizmické výpočty vrátane novej metódy na redukciu hmotnej sústavy (Improved Reduced System) vrátane možnosti zadávania excentricít a nové možnosti filtrovania vlastných tvarov,  výpočty drevených konštrukcií a jeden workshop sme venovali novinke SciaDesignForms - programu pre jednoduché aj zložitejšie výpočty a posudky vrátane dnes dodávaných 120 šablón.

Spoločenský večer sa už tradične niesol v príjemnej atmosfére, ktorú spríjemnila cimbalová hudba Popradčan a degustácia Alsaských vín Alsace Grand Cru.

Záverom sa chceme všetkým účastníkom poďakovať za aktívny prístup, návrhy a nápady na zlepšenie softvéru a vytvorenie príjemnej atmosféry počas celého seminára. Na pripomenutie týchto vzácnych okamihov pripájame pár fotiek.

Odovzdávanie šeku víťazom súťaže Nemetschek Structural User Contest  2013 Spoločenský večer sa práve rozbieha ... Milý pán someliér a Alsaco Grand CruZábava pokračuje ... Pohľad do sály pri prednáškach V zajatí betónu