Optimalizované pracovné postupy pre efektívnejšiu prácu a rýchlejšie učenie softvéru SCIA Engineer

Datum: 
pondelok, 2 júl, 2018
Umiestnenie: 
International

SCIA ENGINEER 18: NEW DEFAULT FUNCTIONALITY SETTINGS Nové predvolené nastavenie funkcionalít Vám umožní rýchlo začať nový projekt

SCIA Engineer ponúka veľké množstvo funkcií. Pre ľahší prístup sú jednotlivé funkcie zoskupené na základe špecifických vlastností (napr. dynamika, pohyblivé zaťaženie atď.). Na základe analýzy používania jednotlivých funkcií našimi užívateľmi sme funkcie v SCIA Engineer 18 preskupili a optimalizovali ich predvolené nastavenia.
(viac podrobností anglicky v SCIA Resource Centre...)

 

SCIA ENGINEER 18: AUTOMATION Automatizácia v priebehu celého pracovného postupu Vám ušetrí čas

V takmer každom projekte je nutné vykonať  vždy niekoľko rovnakých akcií. V softvéri SCIA Engineer 18 sme tieto operácie identifikovali a automatizovali tak, aby sme ušetrili Váš čas. 

  • pre každý materiál v projekte sa vytvorí počiatočný prierez
  • vytvorí sa zaťažovací stav pre vlastnú tiaž
  • automaticky sa generujú normové kombinácie pre zvolenú normu
  • vytvoria sa nelineárne kombinácie z existujúcich lineárnych obálkových kombinácií

(viac podrobností anglicky v SCIA Resource Centre...)

 

SCIA ENGINEER 18: BUCKLING SETTINGS Zjednodušené zadanie vzperných dĺžok

Správna definícia systémových dĺžok, vzpernostných parametrov a možností vybočenia je veľmi dôležitou a často zdĺhavou úlohou. V softvéri SCIA Engineer 18 predstavujeme úplne nový prístup, ktorý umožňuje zadanie všetkých údajov o vzpere v jednom prehľadnom dialógu s okamžitým grafickým znázornením zadaných hodnôt.
(viac podrobností anglicky v SCIA Resource Centre...)

 

Chcete sa dozvedieť o všetkých vylepšeniach v SCIA Engineer 18? Navštívte prosím Resource Centre a prečítajte si o všetkých nových funkciách a doplnkoch, ktoré sú súčasťou najnovšej verzie softvéru SCIA Engineer...

SCIA Engineer 18