Plánovanie pre projektovanie & výstavbu

Datum: 
pondelok, 28 január, 2013
Umiestnenie: 
International

Väčšina z nás sa musí nejakým spôsobom vysporiadať s otázkou plánovania; projekčné kancelárie, výrobné závody, stavebné firmy, tí všetci používajú nástroje ako MS Project, ktoré im pomáhajú definovať čiastkové úlohy, stanoviť termíny, odhaliť kritické miesta apod. Pre potreby stavebníctva vyvinula Scia novú aplikáciu "Scia Master Scheduler", ktorá vizuálnym spôsobom prepája model konštrukcie s procesom plánovania. To otvára nové možnosti pre zlepšenie pri prideľovaní zdrojov, či už ľudských zdrojov, materiálov či strojov a zariadení. Proces výstavby kombinuje činnosti mnohých tímov: projektantov, kresličov, dodávateľov, výrobcov prefabrikátov a ďalších dodávateľov. Vizualizácia postupu prác v rôznych fázach plánovania pre súbežné projekty poskytuje riadiacim pracovníkom celkový prehľad, vďaka ktorému môžu lepšie predvídať budúce akcie.  V aplikácii Master Scheduler môžu riadiaci pracovníci zmeniť priradenie zdrojov, vrátane automatickej aktualizácie plánov. Prostredníctvom simulácií tak môžu priebežne spresňovať plány so súčasným zobrazením postupu prác  i aktuálneho stavu.  Master Scheduler bol vyvinutý divíziou Fabrication Solutions.  Integráciou plánovania a virtuálneho modelu konštrukcie tak posilňuje postavenie Scia v budúcom svete BIM.