Prepojenie s programami Revit a Tekla Structures v SCIA Engineer 18

Datum: 
štvrtok, 12 júl, 2018
Umiestnenie: 
Slovenská republika

SCIA Engineer 18 posúva výpočtový softvér opäť na vyššiu úroveň s ohľadom na každodennú použiteľnosť, aplikáciu moderných materiálov a zdieľanie modelov konštrukcií. Rozšírené a prepracované rozhrania pre výmenu dát s programami TEKLA Structures a REVIT rozširujú možnosti využitia BIM.

Tekla Structures

Toto obojsmerné prepojenie teraz podporuje plnohodnotnú cyklickú výmenu dát. Ak ste zvyknutí vytvárať svoje modely v Tekla Structures, definujte model v tomto pre Vás známom prostredí. Následne vytvorte v Tekla Structures analytický model a ten vyexportujte pomocou nového prepojenia do SCIA Engineer. V SCIA Engineer statik pridá podpery a ďalšie okrajové podmienky a zadá potrebné zaťaženia a ich kombinácie. Potom navrhne a posúdi konštrukciu podľa zvolenej normy.  Počas návrhu môžete samozrejme meniť triedu materiálu, typ alebo veľkosť prierezu, môžete odstraňovať, upravovať, či pridávať stĺpy, nosníky a pod. Po vykonaní všetkých potrebných výpočtov a posudkov môžete model s výsledkami vrátane koncových reakcií vrátiť do Tekla Structures a tu dokončiť potrebné detaily.

Revit

Tiež obojsmerné prepojenie s Revitom bolo rozšírené o nové možnosti a dovoľuje teraz jednoduchšiu prácu "v BIMe".

Hlavnou novinkou je export užívateľom zadanej výstuže, vďaka ktorému môžu užívatelia Revitu prevziať statikom navrhnutú výstuž zo SCIA Engineer a dokončiť v Revite potrebné konštrukčné detaily a výkresy. Nové prepojenie Vám tiež ponúka prehľadnejšie mapovanie materiálov a prierezov a možnosť exportovať do Revitu zaťažovacie panely a diafragmy.

Ak navrhujete spriahnuté oceľo-betónové stropy, uvítate podporu prevodu dát pre spriahnuté prvky. Môžete tak v Revite svoju konštrukciu namodelovať, v SCIA Engineer vypočítať, zoptimalizovať počet tŕňov a vzopätie a výsledný návrh odoslať späť do Revitu.

Zaujímajú Vás možnosti prepojenia SCIA Engineer s Tekla Structures alebo Revitom? Pozrite si náš webový seminár (seminár je v českom jazyku).