Projekt Treedom: SCIA vysadila 105 stromov

Datum: 
utorok, 12 január, 2021
Umiestnenie: 
International

SCIA sa stará aj o budúcnosť a lepšie životné prostredie. Preto sme sa rozhodli pomôcť vylepšiť náš svet pre všetkých, ktorí s nami zdieľajú našu planétu. Stali sme sa hrdým sponzorom projektu Treedom a vysadili 105 stromov. 

SCIA Treedom Ak spojí architekt a statik svoje sily, aby spoločne utvárali svet, hľadajú vyšší zmysel svojej práce. A predvídajú budúcnosť. Naša vízia o budúcnosti však presahuje rámec stavieb a konštrukcií. SCIA sa stará aj o lepšie životné prostredie. Náš poctivý a svedomitý prístup sa otvorene prejavuje tým, že vám pomáhame vytvárať bezpečné a ekonomické konštrukcie, od bežných budov po jedinečné projekty. Ide nám však o viac.

Životné prostredie je to, čo dýchame, jeme a kde žijeme každý deň. Preto je logické, že sa o toto prostredie aktívne zaujímame. Sme si vedomí našej zodpovednosti za spoluvytváranie kvalitného životného prostredia pre všetkých.

Pri príležitosti Vianoc sa naša materská firma Nemetschek Group a jej deväť dcérskych spoločností rozhodlo vysádzať firemný les s viac ako 2000 stromami. Pretože ochrana životného prostredia patrí k základným hodnotám vyznávaných SCIA, rozhodli sme sa pripojiť ku skupine Nemetschek a stali sme sa sponzormi projektu Treedom, online platformy, kde môžete vysadiť strom a sledovať, ako rastie. SCIA venovala strom za každého svojho zamestnanca. Každý strom má presne danú polohu a na webe ho môžete sledovať. Stromy pomáhajú vytvárať zdravé životné prostredie a online komunita pomáha ľuďom posilňovať ich sociálnu zodpovednosť. Vysadenie stromu na Treedom tak nie je len pekným gestom. Je to cesta a spôsob života SCIA.

Organizácia Treedom vysadila už vyše 1,5 milióna stromov po celom svete a podporuje tak takmer 100 000 miestnych farmárov. Veríme tomuto projektu a chceme ho podporovať podľa našich možností. Preto sme sa zaviazali vysadiť 105 stromov, jeden za každého nášho zamestnanca.

SCIA Treedom

Sledujte nás na Treedom