S potešením Vám oznamujeme, že v najbližšej dobe bude na trh uvedená nová verzia SCIA Concrete Section 2.1!

Datum: 
streda, 1 október, 2014
Umiestnenie: 
International

Tento rýchly a zrozumiteľný nástroj pre posudzovanie železobetónových prierezov bol rozšírený v mnohých oblastiach, a to na základe podnetov jeho užívateľov.

Medzi hlavné zmeny patrí:

 • Príjemnejšie pracovné prostredie.
 • Vylepšený vzhľad výstupov teraz napr. s jednou A4 stranou zhrnutia.
 • Novo pridaný návrh výstuže!


    
 

Nové vlastnosti prinášajú užívateľom širšie možnosti, jednoduchšie a rýchlejšie zvládnutie práce s programom a perfektne vyzerajúce výstupy získané "na jedno kliknutie myšou".

Medzi ďalšie vylepšenia patria:

 • Aktualizované národné prílohy Eurokódov.
 • Výber typu prvku (nosník / stĺp): ak ide o štíhly stĺp, dôjde k automatickému prepočtu vnútorných síl.
 • Posudky krútenia.
 • Úplná interakcia šmyku, krútenia, normálovej sily a ohybových momentov.
 • Národné prílohy a užívateľom definované limity pre šírku trhlín u posudkov podľa MSP.
 • Posudok priehybu so zohľadnením dotvarovania a trhlín.
 • Návrh pozdĺžnej výstuže podľa MSÚ (ohyb).
 • Návrh šmykovej výstuže podľa MSÚ (ohyb).
 • Kompletný postup návrhu a posudku: navrhnutá výstuž sa uplatňuje v posudkoch, kde ju možno upravovať.

 

Download a sample PDF    Request more information    Request a trial version