Scia Engineer 14. Expanding Design.

Datum: 
utorok, 6 máj, 2014
Umiestnenie: 
International

S hrdosťou Vám dnes oznamujeme uvedenie verzie Scia Engineer 14 na trh. Verzia nesie podtitul Expanding Design a jedná sa o najnovšiu verziu nášho hlavného produktu pre výpočty a návrhy stavebných konštrukcií. Nová verzia prináša možnosti presahujúce tradičný záber programov pre 3D výpočty a integruje do seba všetky bežné projekčné postupy vrátane na mieru pripravovaných výpočtov a posudkov.

"Statici si pre riešenie každodenných problémov musia často písať svoje vlastné posudky. Výsledky konštrukčnej analýzy, ako napr. vnútorné sily sa potom ručne kopírujú, čo je jednak neefektívne a jednak to predstavuje zdroj možných chýb." hovorí Geert Adriaenssens, Product Manager, Nemetschek Scia. "V Scia Engineer 14 môžu statici konečne integrovať svoje externé posudky do jediného spoločného pracovného postupu. Taktiež môžu svoj všeobecný MKP program upraviť tak, aby podporoval všetky posudky, ktoré môžu vo svojej praxi potrebovať."

 

Open Design s pomocou Scia Design Forms 

S pomocou skriptovacieho jazyka Scia Design Forms môžete písať svoje vlastné výpočty a posudky a hladko ich pripojiť k Scia Engineer. Vďaka tomu môžete znížiť počet používaných programov, ktoré musíte udržiavať a zároveň tým rozširujete záber a možnosti programu Scia Engineer za hranice, s akými Vám bol dodaný.

Tiež tvorba projektovej dokumentácie je teraz centralizovaná a stručný aj podrobný výstup z výpočtov realizovaných pomocou formulárov (Scia Design Forms) je možné začleniť do dokumentu vytváraného v Engineering Reporte.


Pripojenie podrobného výstupu z Design Form k 3D modelu

 

Rozšírenie výpočtových možností

Výskumný projekt, na ktorom naša firma spolupracovala s Prof. Patzákom z katedry mechaniky Stavebnej fakulty ČVUT Praha, prináša svoje ovocie: Rýchlejšie a presnejšie generovanie siete konečných prvkov vďaka automatickému inteligentnému zjemneniu siete na základe odhadov chyby.

Nové 3D zobrazenie napätia a premiestnenia na prvkoch umožňuje užívateľom lepšie pochopiť správanie sa konštrukcie pod daným zaťažením.

Nový posudok singularity zobrazuje posunutie a pootočenie tuhého telesa, ku ktorému môže dôjsť ak obsahuje analyzovaná konštrukcia mechanizmus. Týmto novým posudkom môže užívateľ rýchlo odhaliť zdroj singularity a príslušným spôsobom svoj model upraviť.


Normálové napätie vynesené na deformovanom tvare oceľovej konštrukcie


Ilustrácia zjemnenia siete

 

Vylepšenia pre každodennú prácu

  • Nová technológia šablón prináša rýchlejšie vytváranie dokumentov v Engineering Reporte.
  • Rýchle vyhľadanie otázok na odpovede. Vylepšená kontextová nápoveda na internete.
  • Nové výsledkové tabuľky pre pohodlné spracovanie číselných výsledkov.
  • Podpora zaťažovacích stavov podľa IBC 2012 a ASCE 7-10.
  • Kompatibilita s Allplan 2014.1, 64-bitovou Tekla Structures a Revit Structure 2015.
  • A to je len začiatok...

 

Scia Engineer 14 bude uvedená na trh 19. mája 2014. 
Viac informácií o Scia Engineer 14 nájdete na: http://14.scia-engineer.com. Ak máte záujem o živú ukážku Scia Engineer 14, prihláste sa na internetový seminár "Expanding Design" konaný 22. mája 2014.

Navštívte stránky o Scia Engineer 14 Zaregistrujte sa na online seminár „Expanding Design“