SCIA Engineer 17.1 – vyššia produktivita vďaka spätnej väzbe od užívateľov

Datum: 
utorok, 12 december, 2017
Umiestnenie: 
International

SCIA Engineer 17.1SCIA Engineer 17.1 je teraz v predaji a môžete si ho stiahnuť!

Nová verzia programu pre statické výpočty konštrukcií ďalej rozširuje funkcie predstavené vo verzii 17 (uvedené na trh v júni 2017), ktorých hlavným cieľom je pomôcť statikom zvýšiť produktivitu každodennej práce s programom.

Verzia 17.1 prináša celý rad rozšírení v niekoľkých oblastiach: návrh železobetónových prvkov, BIM, definície a generovanie zaťaženia a všeobecné ovládanie. Verzia tiež ponúka priamočiarejšie pracovné postupy a lepšiu prehľadnosť. Vďaka tomu môže byť Vaša práca jednoduchšia a rýchlejšia.

 

“SCIA Engineer 17.1 odráža cennú spätnú väzbu, ktorú nám poskytli naši užívatelia na konferenciách a na živých internetových seminároch po uvedení verzie 17 na trh. Nová verzia predstavuje pridanú hodnotu zákazníkom v Európe i v Spojených štátoch. Táto pridaná hodnota je zrejmá najmä v návrhu plošných železobetónových prvkov podľa Eurokódu, a to predovšetkým v grafických výstupoch a vo výpočte pretlačenia, ďalej potom v presnej implementácii redukcie premenných zaťažení podľa americkej normy ASCE.”

Cyril Heck, hlavný produktový a marketingový riaditeľ SCIA


Nové funkcie verzie 17.1 zahŕňajú:

Návrh betónových konštrukcií:

 • Posudok na pretlačenie teraz automaticky zohľadňuje otvory v doskách 
 • Grafické znázornenie efektívnej výšky prierezu
 • Prevod vypočítanej nutnej plochy výstuže (mm2) na skutočné výstužné siete (priemer a vzdialenosť prútov)
 • Farebné zobrazenie výsledkov (jednotkových) posudkov plošných prvkov (dlhodobé deformácie a trhliny)
 • Výpočet obmedzenia napätia podľa NEN-EN 1992-1-1
 • Novo pridaná rumunská a španielska národná príloha 
 • Aktualizovaná česká a rakúska národná príloha 

BIM:

 • Aktualizované prepojenie s Revitom pre spriahnuté nosníky, oceľové dosky a oceľové nosníky

Zaťaženie a všeobecné ovládanie:

 • Zohľadnenie otvorov pri použití metódy zaťažovacích plôch pre výpočet roznosu zaťaženia
 • Redukcia premenných zaťažení podľa americkej normy ASCE 
 • Rôzne vylepšenia pre prácu s imperiálnymi jednotkami a s legendou výsledkov v grafickom okne

 

Ďalšie informácie:

Pozrite si záznam webinára o novinkách v SCIA Engineer 17.1

Navštívte SCIA Resource Centre

SCIA Engineer 17.1