SCIA Engineer 19.1 - Design Accelerated!

Datum: 
streda, 2 október, 2019
Umiestnenie: 
International

SCIA Engineer 19.1

SCIA Engineer 19.1 nadväzuje na tohtoročnú hlavnú verziu SCIA Engineer 19 a prináša celý rad významných rozšírení a nových funkcií zameraných na návrh viacpodlažných budov, posudky oceľových a hliníkových konštrukcií, zdieľanie dát s inými účastníkmi projektu a jednoduchú použiteľnosť programu. Všetky tieto novinky majú za cieľ zvýšiť produktivitu vašej práce pri zložitých a komplexných projektoch, ako aj  pri riešení každodenných úloh.  
 

SCIA Engineer 19.1 rozširuje výpočtové možnosti predstavené vo verzii 19 a celkovo zefektívňuje prácu statikov najmä prostredníctvom: 

  • rýchlej a jednoduchej detekcie kritických miest v železobetónovej konštrukcii vďaka optimalizovanému pracovnému postupu využívajúcemu súbežný návrh a posudok na medzný stav únosnosti aj používateľnosti,  
  • presnejších výsledkov posudku na pretlačenie základových dosiek a stĺpov s hlavicami,  
  • presnej definície parametrov podložia pri seizmickej analýze,  
  • návrhu hliníkových konštrukcií podľa EN 1999-1-1 + A1 + A2: 2013,  
  • jednoduchého overenia modelu optimalizovanou kontrolou singularity pre nelineárne výpočty,  
  • väčšej kontroly nad integračnými prvkami a ich exportu do XML, 
  • priameho prístupu k analytickému dátovému modelu (ADM) používanému na pozadí OpenAPI, 
  • nových rozšírení v prepojeniach s Tekla Structures a Revit, 
  • a ďalších funkcií ... 

 

Prečítať viac  Sledovať webinár  Stiahnuť skúšobnú verziu

SCIA Engineer 19.1