Scia Engineer 2013.1 aktualizuje a rozširuje normové posudky, Engineering Report a možnosti seizmickej analýzy

Datum: 
pondelok, 2 december, 2013
Umiestnenie: 
International

Scia Engineer 2013.1 nadväzuje na svojho predchodcu (verziu 2013 uvedenú na trh v tomto roku) a prináša celý rad noviniek a rozšírení v oblasti normových posudkov (Eurocode, IBC, NBR), nové funkcie v Engineering Reporte a medzipodlažné posuny a náhodné excentricity v seizmickej analýze.
 

Novinky v normových posudkoch

Podpora ANSI/AISC 360-10

Zohľadnené boli všetky úpravy týkajúce sa návrhu prvkov od verzie 2005 normy AISC 360, vrátane nových posudkov lokálnej straty stability T prierezov namáhaných tlakom za ohybu a posudkov priestorového vzperu pre samostatný uholník.
Ďalšie významné rozšírenie sa týka odporúčaných ciest výpočtov v AISC 360-10. Scia Engineer 2013.1 umožňuje dôkladnú analýzu konštrukcie priamou metódou analýzy, a to vrátane uvažovania deformácií druhého rádu, počiatočných imperfekcií a plasticity.

Novinky v posudkoch oceľových prvkov podľa EN 1993

Naši vývojári reorganizovali vstupy aj výstupy oceľových posudkov a vytvorili užívateľské prostredie sledujúce tok vlastných Eurokódov. Ďalšie tabuľky, hodnoty medzivýsledkov, popisy parametrov a odkazy na konkrétne články normy - to všetko bolo pridané a užívateľ tak získava potrebnú transparentnosť tam, kde potrebuje podrobne sledovať priebeh výpočtu.

Návrh železobetónových dosiek podľa NBR

V novej verzii je možné navrhovať pozdĺžnu výstuž do dosiek v súlade s brazílskou normou NBR 6118. Zohľadnený je rad konštrukčných zásad a vykonáva sa posudok náhradnej diagonály.
Medzi ďalšími rozšíreniami týkajúcimi sa návrhu betónových konštrukcií nájdete: aktualizáciu návrhu betónových nosníkov a stĺpov podľa NBR, niekoľko vylepšení pri návrhu oceľových prípojov podľa EN1993-1-8, nové národné prílohy v generátore 3D zaťažení vetrom a švédsku národnú prílohu k EN1992.

Viac o vylepšeniach v posudkoch ...
 

Engineering Report

Engineering Report bol predstavený vo verzii 2013 a teraz bol ďalej rozšírený.
ChapterMaker odteraz pracuje aj s obrázkami, nielen s tabuľkami. To znamená, že môžete využívať vnáranie obrázkov a automaticky generovať obrázky v opakujúcich sa podkapitolách. Stačí niekoľko kliknutí myšou a môžete vytvoriť obrázky so všetkými zaťaženiami pre každý zaťažovací stav. Iným príkladom využitia tejto funkcie je generovanie výsledkov pre každú hladinu, alebo zaťažovaciu kombináciu oddelene.
Export aktuálne podporuje formát RTF, ktorý sa uplatní najmä pri exporte tabuliek.
Práca s veľkým množstvom obrázkov je teraz príjemnejšia vďaka zefektívneniu využitia pamäte a zvýšenia rýchlosti. Tiež bolo zoptimalizované vlastné otváranie Reportu.
A oveľa viac ...

Viac o vylepšeniach Engineering Reportu...
 

Seizmický výpočet

Z podlaží zadaných v projekte sa pre každý vlastný tvar vypočíta medzipodlažný posun a výsledná modálna superpozícia je zobrazená ako graficky, tak numericky.

Aby bolo možné riadne zohľadniť náhodné excentricity hmôt, po novom sa vytvárajú dva zaťažovacie stavy, ktoré obsahujú príslušné krútiace účinky na budovu. Rozloženie po výške môže byť lineárne alebo podľa zvoleného vlastného tvaru. Tieto zaťažovacie stavy "excentricity hmôt" možno ľahko zahrnúť do seizmických kombinácií a tým splniť ustanovenia normy.

Viac o vylepšeniach v seizmických výpočtoch...
 

Úplný zoznam všetkých noviniek nájdete na webovej stránke venovanej Scia Engineer 2013.1 na adrese : 2013.1.scia-engineer.com.

Objavte všetky podrobnosti o novinkách verzie Scia Engineer 2013.1 - 2013.1.scia-engineer.com ...