SCIA Engineer 21.1 – stručne o novinkách

Datum: 
utorok, 26 október, 2021
Umiestnenie: 
International

SCIA Engineer 21.1Transformované užívateľské prostredie ponúkajúce vynikajúcu ergonómiu a umožňujúce vysokú efektivitu práce predstavené v SCIA Engineer 21 prináša ďalšie zaujímavé novinky. SCIA Engineer 21.1 prichádza s úplne novým ovládacím prvkom: smerovou ponukou a mnohými ďalšími vylepšeniami, rozšíreniami a aktualizáciami. 

Užívateľské prostredie  

Smerová ponuka  

SCIA Engineer 21.1
 • Často používané príkazy sú dostupné bez nutnosti presúvať myš. 
 • Jednoduchá kontextová ponuka pre časté akcie. 
 • Minimalizuje pohyb myšou, zlepšuje ergonómiu a zvyšuje produktivitu. 

Tabuľka zadania a tabuľka výsledkov  

SCIA Engineer 21.1
 • Obe tabuľky aktualizované pre nové užívateľské prostredie verzie 21. 
 • Rýchle a prehľadné zobrazenie všetkých vstupných dát a výsledkov. 
 • Integrácia s Engineering Reportom pre jednoduchú tvorbu výpočtovej dokumentácie. 
 • Prepojenie s MS Excel umožňujúce parametrizáciu zadania a prípadné vlastné spracovanie výsledkov. 

Náhľad 

SCIA Engineer 21.1
 • Aktualizovaný pre nové užívateľské prostredie verzie 21. 
 • Integrácia s Engineering Reportom pre rýchlu tvorbu výpočtovej dokumentácie. 

Modelovanie a analýza  

Hrúbka dosiek  

SCIA Engineer 21.1
 • Grafické zobrazenie hrúbok 2D prvkov. 
 • Prehľadné zobrazenie rozloženia materiálu 2D prvkov. 

Pokročilé modelovanie káblov a lán  

SCIA Engineer 21.1
 • Počiatočná deformácia je ihneď spočítaná na základe vlastnej tiaže, odhadovaného zaťaženia a prípadného predpätia. 
 • Tvar deformácie sa tak odhaduje ešte pred vlastným výpočtom MKP. 
 • Prehľadné zadávanie geometrie lanových a káblových konštrukcií. 

Sily v prípoji 

SCIA Engineer 21.1
 • Jednoduchý spôsob získania vnútorných síl pre overenie styčníka pred podrobným návrhom v SCIA Engineer alebo IDEA StatiCa.
 • Tabuľka vnútorných síl v styčníku pre prípadný návrh a posúdenie prípoja v inej aplikácii, napr. vo vlastnom Exceli. 

Návrh betónových prútov  

Návrh výstuže na integračnom prvku 

SCIA Engineer 21.1
 • Priamočiary návrh konštrukčných prvkov akými sú napr. preklady nad otvormi v stenách či jadrá viacpodlažných budov. 
 • Automatizovaný návrh výstuže. 
 • Posudky podľa medzného stavu únosnosti aj používateľnosti. 

Návrh výstuže do viacerých vrstiev  

SCIA Engineer 21.1
 • Ručné alebo automatické usporiadanie výstuže do viacerých výstužných vrstiev nosníkov a stĺpov. 
 • Väčšia flexibilita pri optimalizácii výstuže v situáciách typu obmedzenie vzniku trhlín. 
 • Všetky posudky podľa medzného stavu únosnosti aj používateľnosti. 

Návrh spriahnutých prvkov  

Návrh spriahnutých stĺpov  

SCIA Engineer 21.1
 • Presný výpočet interakčného diagramu idúci za možnosti zjednodušenej metódy. 
 • Ekonomickejší návrh. 
 • Podrobný prehľadný výstup vrátane vzorcov pre všetky kroky výpočtu.   

BIM 

Prepojenie s IDEA StatiCa  

SCIA Engineer 21.1
 • Jednoduché a prehľadné zdieľanie dát medzi SCIA Engineer a IDEA StatiCa Connection cez novú aplikáciu Checkbot. 
 • Efektívny návrh oceľových prípojov. 
 • Voliteľne tiež podrobná analýza kritických prvkov v aplikácii IDEA StatiCa Member. 

SAF 2.0 

SCIA Engineer 21.1
 • Podpora všetkých objektov definovaných v otvorenom formáte pre zdieľanie výpočtových modelov SAF - verzia 2.0.0 - vrátane teplotného zaťaženia prútov, zaťažovacích panelov a kríženia. 

Aktualizácia modelu cez BIMcloud pre užívateľov Archicad  

SCIA Engineer 21.1
 • Bezchybné zdieľanie modelov s partnermi cez BIMCloud. 
 • Automatická aktualizácia modelu po zmenách v ArchiCADe. 
 • Bezstratové zdieľanie modelu medzi projektantom a statikom. 

 

PREČÍTAJTE SI PODROBNÝ OPIS NOVINIEK ...

STIAHNITE SI SCIA ENGINEER 21.1

SCIA Engineer 21.1