SCIA Engineer Webináre

Datum: 
pondelok, 25 február, 2019
Umiestnenie: 
International

SCIA Engineer webinars Pripojte sa k nim a objavte nedávno implementované nové funkcie a prehĺbte svoje vedomosti o niektorých pokročilých schopnostiach SCIA Engineer. Ak ste vynechali niektorý z týchto špecializovaných prezentácií, tento stručný prehľad Vám pomôže vybrať si titul, ktorý Vám pomôže s Vašimi projektmi.

 

 

POKROČILÉ VÝPOČTY V SCIA ENGINEER: GEOMETRICKÁ A FYZIKÁLNA NELINEARITA, ŠPECIÁLNE TYPY PRVKOV  

Rešpektovanie nelineárneho správania sa stavebných konštrukcií sa stáva nevyhnutnosťou pre ich bezpečný a ekonomický návrh. Čím viac výpočtový model zodpovedá realite, tým viac informácií môže poskytnúť projektantovi a statikovi a kvalite ich návrhu.
Navštívte náš webinár a objavte možnosti nelineárnych výpočtov v SCIA Engineer. Webinár obsahuje:

 • základné nastavenie pre nelineárne výpočty v SCIA Engineer,
 • práca s nelineárnymi kombináciami,
 • rozdiely medzi jednotlivými výpočtovými metódami (Newton-Raphson, Picard, atď.),
 • aký je rozdiel medzi výpočtom podľa teórie prvého, druhého a tretieho rádu,
 • fyzikálne-nelineárne modely - ktorý je vhodný pre akú situáciu,
 • prvky s nelineárnym správaním: tiahla (neprenášajú tlakové sily), vzpery (neprenášajú ťahové sily), membrány (neprenášajú ohyb), medzery (aktivujú sa po dosiahnutí určitej deformácie) a ďalšie,
 • nelineárne podpery.

Prečítajte si viac a sledujte tento webinár ...

 

NÁVRH OCEĽOBETÓNOVÝCH STROPNÝCH KONŠTRUKCIÍ V PROGRAME SCIA ENGINEER 18 (EN 1994)  (V ANGLIČTINE)   

SCIA Engineer webinarsOceľobetónové spriahnuté konštrukcie sa často používajú v širokom spektre stavieb. Program SCIA Engineer 18 predstavuje robustné riešenie pre modelovanie, analýzu a návrh spriahnutých systémov podľa EN 1994-1-1:

 • automatické navrhovanie tŕňov, prierezov a nadvýšenia v jednom kroku,
 • podpora veľkých otvorov v oceľových nosníkoch,
 • podrobné a transparentné výsledky návrhu,
 • a oveľa viac ...

Prečítajte si viac a sledujte tento webinár  ... 

 

ENGINEERING REPORT A GALÉRIA OBRÁZKOV  

Príprava ucelenej a prehľadnej dokumentácie stavebného projektu je často časovo veľmi náročným úkonom. Pozrite sa, ako Vám môžu s touto úlohou pomôcť nástroje zabudované v SCIA Engineer: Engineering Report a Galéria obrázkov.
Počas webinára uvidíte:

 • celý proces tvorby Engineering Reportu popisujúceho celý projekt,
 • typický postup ukázaný krok-za-krokom na reálnom projekte,
 • rad pokročilých funkcií ako napr. rozdelenie rozsiahleho reportu na niekoľko častí a automatické generovanie obrázkov...
 • Ak patríte medzi začínajúcich alebo stredne pokročilých užívateľov SCIA Engineer, uvítate iste tiež základné princípy a niektoré tipy pre prácu s Engineering Reportom a Galériou obrázkov.

Prečítajte si viac a sledujte tento webinár ...

 

SCIA Engineer 18 semináre

SCIA ENGINEER 18: ZJEDNODUŠENÉ POUŽÍVANIE, POKROČILÉ MATERIÁLY A ROZŠÍRENÁ PODPORA BIM

SCIA Engineer webinarsSCIA Engineer 18 posúva výpočtový softvér na vyššiu úroveň s ohľadom na každodennú použiteľnosť, aplikovanie moderných materiálov a zdieľanie dát. Vylepšili sme ovládanie programu zjednodušením a skrátením základných operácií a tiež automatizáciou bežne vykonávaných akcií. Rozšírené a prepracované rozhranie pre výmenu dát s programami Revit a Tekla Structures rozširujú možnosti BIM. Do programu sme tiež pridali podporu nových materiálov. 
V tomto prvom seminári Vám podáme stručný prehľad nových funkcií v SCIA Engineer 18.

Prečítajte si viac a sledujte tento webinár ... 

 

SCIA ENGINEER 18 - PREPOJENIE S PROGRAMAMI TEKLA STRUCTURES A REVIT 

Informačné modely budov (BIM) sa postupne stávajú neoddeliteľnou súčasťou procesov v stavebníctve. Aktualizované prepojenie s programami Revit a Tekla Structures v SCIA Engineer 18 teraz ponúkajú možnosť preklenúť medzeru medzi statickým návrhom a detailným konštrukčným riešením oceľových i betónových konštrukcií.
Navštívte náš internetový seminár a dozviete sa viac informácií o:

 • obojsmernej výmene dát s Tekla Structures
 • podpore zakrivených a lomených nosníkov v prepojení s Tekla Structures
 • exporte koncových reakcií, vďaka ktorým je možné v Tekla Structures rozpracovať oceľové prípoje do detailov
 • vylepšenom mapovaní materiálov a prierezov pri výmene dát s Revit
 • možnosti exportovať zo SCIA Engineer do Revit zaťažovacie panely
 • exporte výstuže prútových a plošných prvkov do Revit
 • podpore podlaží v prepojení s Revit
 • a mnoho ďalšieho ...

Prečítajte si viac a sledujte tento webinár ...

 

SCIA ENGINEER 18 - VÝPOČTY KONŠTRUKCIÍ Z VLÁKNOBETÓNU  

Približne každý tretí štvorcový meter priemyselných podláh v Európe je dnes navrhnutý z vláknobetónu a záujem o tento materiál stále stúpa. Materiál sa stane súčasťou Eurokódu 2020. V SCIA Engineer s ním môžete začať pracovať už dnes.
V našom internetovom seminári Vám náš špecialista Lukáš Dlouhý vysvetlí výhody tohto materiálu a predvedie, ako v SCIA Engineer navrhovať a posudzovať konštrukcie vystužené oceľovými vláknami.
Pozrite sa na náš seminár a vypočujte si ako:

 • navrhovať a optimalizovať množstvo vlákien na medzný stav únosnosti,
 • posudzovať konštrukcie na medzný stav únosnosti aj používateľnosti,
 • zvoliť správny pracovný diagram materiálu,
 • vykonávať lineárne a nelineárne výpočty a predvídať fázy trhlín,
 • a oveľa viac ...

Prečítajte si viac a sledujte tento webinár ...

 

VYLEPŠENIE V NÁVRHU BETÓNOVÝCH, OCEĽOVÝCH A SPRIAHNUTÝCH KONŠTRUKCIÍ, IFC4 ... A OVEĽA VIAC  

SCIA Engineer 18.1 ide v stopách verzie 18.0 a sústreďuje sa predovšetkým na nedávno predstavené nové funkcie a možnosti. Rôzne vylepšenia a rozšírenia nájdete v mnohých častiach programu: od rýchlejšieho otvorenia projektu, cez podrobnejší protokol o výpočte až k širším možnostiam návrhových modulov a podpore formátu IFC4 pre zdieľanie dát s Vašimi.

 • výpočet dlhodobých priehybov na doske s rebrami podľa EC2,
 • návrh spriahnutých nosníkov s viacerými otvormi a lepšie predvídanie spojené s vibráciami,
 • výpočet nutnej plochy výstuže v stĺpoch a nosníkoch podľa SIA 262: 2013,
 • tlač matematických vzorcov vo výstupoch pre posudky oceľových prvkov,
 • prepracovaný výkaz materiálu,
 • import formátu IFC4,
 • a oveľa viac

Prečítajte si viac a sledujte tento webinár ... 

 

US semináre

Návrh oceľobetónových konštrukcií podľa AISC v programe SCIA Engineer (v angličtine)  

SCIA Engineer webinarsKompozitné systémy s nosníkmi dominujú v stavebnom sektore multipodlažných oceľových budov. Inžiniersky softvér musí užívateľom uľahčiť modelovanie, analýzu a návrh kompozitných systémov, a zároveň mať možnosť preniesť dáta do dokumentačného softvéru, ako je napr. Autodesk Revit. V programe SCIA Engineer je celý proces teraz účinnejší a presnejší než kedykoľvek predtým.

Prečítajte si viac a sledujte tento webinár ... 

 

NÁVHR OCEĽOVÝCH NÁDRŽÍ PODĽA AISC / AISI V SCIA ENGINEER (v angličtine)   

Valcové nádrže alebo koše sa používajú v širokom spektre priemyselných odvetví na ukladanie sypkého materiálu alebo kvapaliny. Analýza a konštrukcia týchto valcových nádrží vyžaduje, aby inžinieri zhodnotili zložité zaťažovacie podmienky  seizmické, produktové, hydrostatické, zaťaženie vetrom a pod. Okrem toho je pre pochopenie skutočných módov zlyhania potrebné vykonať pokročilú analýzu vrátane modálnej, 2. rádu a stability. Program SCIA Engineer pokrýva všetky tieto požiadavky: modelovať zložitú geometriu, zaťaženie konštrukcie, spracovať analýzu a návrh...

Prečítajte si viac a sledujte tento webinár ...

SCIA Engineer webinars