SCIA obhájila certifikáciu ISO 9001:2015, ktorá je teraz platná až do roku 2024

Datum: 
piatok, 1 október, 2021
Umiestnenie: 
International

SCIA ISO 9001SCIA obhájila svoju certifikáciu systému vnútornej kontroly kvality podľa ISO 9001:2015.

Od roku 2001 musí každý zamestnanec, od začínajúceho programátora až po generálneho riaditeľa, absolvovať školenie zamerané na procesy, politiku a postupy vo svojej oblasti zodpovednosti.

Rozsah ponúkaných služieb:

 • SCIA ponúka statikom, konzultantom v oblasti stavebníctva, dodávateľom, výrobcom stavebných konštrukcií a kontrolným organizáciám štandardný softvér na modelovanie konštrukcií, ich výpočet, normový návrh a posúdenie.
 • SCIA dodáva softvérové nástroje statikom a projektantom
 • SCIA ponúka školenia, konzultácie a poradenstvo k SCIA produktom.
   

Certifikát bol udelený nasledujúcim pobočkám:

 • SCIA nv - Corda 2, Kempische Steenweg 309/0.03 - 3500 Hasselt, Belgium
 • SCIA Nederland BV - Goeman Borgesiuslaan 77 - 3515 ET Utrecht, The Netherlands
 • SCIA sarI - 57, bis Place Rihour - 59000 Lille, France 
 • SCIA s.r.o. - Slavièkova 827/1A, 638 00 Brno, Czech Republic
 • SCIA s.r.o. - Evropská 2591/33D, 160 00 Praha, Czech Republic
 • SCIA s.r.o. - Murgašova 1298/16, 010 01 Žilina, Slovakia

Náš systém riadenia kvality prispieva k súvislému zlepšovaniu našich procesov, postupov a k zvýšeniu spokojnosti klientov.