Scia Steel Manager 14.0 - Funkcia vyhľadávania a filtra v CIM zozname

Datum: 
pondelok, 2 december, 2013
Umiestnenie: 
International

Nová vyhľadávacia funkcia

Nová verzia Scia Steel Manager 14.0 ponúka vylepšenú vyhľadávaciu funkciu.
Ak je kurzor na rastri, napr. DSTV vstupnom dialógu v CIM zozname, môže užívateľ stlačiť Ctrl + F.
Otvorí sa okno, kde je možné zadať hľadanú frázu. Program prehľadá celý raster.


Pomocou klávesy F3 a kombinácie Shift + F3 môžete v hľadaní pokračovať na ďalšie alebo predchádzajúce výskyty. Vyhľadávanie pracuje ako s editovateľnými stĺpcami, tak so stĺpcami "len pre čítanie".

Upravená ponuka Upraviť (Edit) ponúka nové voľby pre vyhľadávanie a klávesové skratky vo všetkých moduloch.


Filtrovanie záznamov dát

Okrem nového vyhľadávania ponúka Scia Steel Manager 14.0 tiež novú funkciu filtrovania.

Ak je kurzor nad hlavičkou stĺpca a kliknete pravým tlačidlom myši, zobrazí sa ponuka, kde môžete filtrovať jednotlivé stĺpce. Voľba "Otvoriť filter" (Open filter) zobrazí dialóg so všetkými možnými hodnotami, ktoré je možné vo filtri použiť.

Výsledkom je obmedzenie zobrazených záznamov podľa nastaveného filtra. Je možné používať aj viacnásobné filtre.

Filter sa zruší opäť pomocou kontextovej ponuky. Voľba "Vypnúť filtre (všetko)" (Clear filter (All)) vypne všetky filtre v dialógu a voľba "Vypnúť filter (stĺpec)" (Clear filter (Column)) vypne iba filter na danom stĺpci.