SCIA užívateľský portál (Customer Portal)

Datum: 
piatok, 6 jún, 2014
Umiestnenie: 
International

Užívateľský portál je webový nástroj navrhnutý špeciálne pre zákazníkov so servisnou zmluvou.
Portál ponúka priamy prístup k informáciám o podpore, školeniach, vývoji a pod. vzťahujúcim sa ku konkrétnemu zákazníkovi.

Užívateľský portál je prístupný cez odkaz v sekcii Podpory z firemných internetových stránok alebo priamo na adrese:

Login now and go to the customer portal

Pretože stránky portálu obsahujú osobné informácie, pred vlastným vstupom na portál sa musíte prihlásiť.

 

Scia užívateľský portál

Na portáli nájdete 7 blokov, z ktorých každý ponúka iný typ informácie - na ľavej strane sú štyri bloky, na pravej potom tri.

1. Tikety podpory

Prvý blok na ľavej strane zobrazuje prehľad "tiketov" registrovaných pod Vašim menom.
Pre jednotlivé "tikety" si tu môžete prechádzať poskytnuté odpovede.

Stránka ponúka 10 posledných "tiketov". Tlačidlom [>> Viac tiketov] zobrazíte ďalšie tikety. Tlačidlom [Vytvoriť nový tiket] môžete položiť novú otázku a v prípade potreby pripojiť príslušné prílohy.

2. Školenie

Druhý blok obsahuje prehľad plánovaných skupinových školení. Pre zobrazenie podrobností kliknite na požadované školenie. Alternatívne môžete použiť tlačidlo [>> Viac školení].

V tomto bloku nájdete iba školenie organizované vo Vašom užívateľskom jazyku (nie v jazyku webovej stránky). Užívateľský jazyk môžete zmeniť v užívateľskom profile po kliknutí na "Užívateľský účet" v šedom pásiku v hornej časti obrazovky.

3. Najnovšie správy

Tu nájdete vždy päť najnovších správ. Nájdete tu krátke a zaujímavé články na rôzne témy. Tlačidlom [>> Viac správ] sa prepnete na stránku s prehľadom všetkých správ.

4. Udalosti

Priebežne s našimi zákazníkmi zdieľame informácie o nami organizovaných alebo nami navštevovaných odborných akciách. Chceme Vás tu informovať o tom, kde sa s nami môžete stretnúť. Môžete si tu vybrať udalosť, prečítať si podrobnosti a vyplniť registračný formulár. Tlačidlom [>> Viac udalostí] sa prepnete na stránku s prehľadom všetkých udalostí.

5. Sťahovanie

Prvý blok na pravej strane zhŕňa priame odkazy na najčastejšie sťahované súbory. Tu nájdete manuály, výukové manuály, poslednú verziu programu atď. Tiež je tu odkaz na spustenie aplikácie na zdieľanie Vašej plochy. Týmto nástrojom môžete zdieľať svoju plochu s naším pracovníkom technickej podpory. Tým možno všeobecne urýchliť zodpovedanie Vašich otázok.

6. Rýchla nápoveda

Rýchla nápoveda - táto časť ponúka odkazy na rôzne miesta, kde môžete nájsť informácie o našom softvéri. V súčasnej dobe sú tu odkazy na časté otázky, eLearning, online nápoveda k SCIA Engineer a SCIA Design Forms, odkaz na produktové stránky o SCIA Engineer s prehľadom noviniek v každej novej verzii.

7. Internetové semináre

Posledný blok ponúka prehľad plánovaných a už uskutočnených internetových seminárov. Môžete sa tu zaregistrovať na pripravovaný seminár alebo sa pozrieť na nahrávku už usporiadaného seminára. Tlačidlom [>> Viac seminárov] sa prepnete na stránku s prehľadom všetkých seminárov.

Customer Portal