Seizmicita a SCIA Engineer navrhovanie podľa Eurokódu 8 & ACI 318/11-ASCE/SEI 7-10

Datum: 
pondelok, 5 máj, 2014
Umiestnenie: 
International

V mnohých krajinách predstavuje seizmicita vážne nebezpečenstvo pre bezpečnosť konštrukcií. Aj v krajinách, kde by ste zemetrasenie neočakávali, došlo k nepríjemným udalostiam. Preto dnes väčšina stavebných noriem obsahuje kapitolu venovanú tejto problematike. Za najlepšie prepracované sú považované Eurokód 8 a príslušné kapitoly z ACI 318.

SCIA v spolupráci so svojím partnerom Penelis Consulting Engineers patrí medzi tých, ktorí na riziká zemetrasenia nielen upozorňujú, ale ponúka tiež riešenie. V programe SCIA Engineer je zahrnutý celý rad funkcií súvisiacich so seizmickým návrhom. Aby sme vymenovali aspoň niektoré: automatické generovanie hmôt zo zadaných zaťažení, kondenzovaná modálna analýza (veľmi rýchla modálna analýza veľkých 3D modelov), modálna superpozícia a obálky výsledkov, podrobné posúdenie návrhu pre nosníky, stĺpy, steny atď.

Tým, ktorí chcú problematike seizmicity dobre porozumieť odporúčame nedávno vydanú knihu "Concrete Buildings in Seismic Regions (Betónové budovy v seizmických oblastiach)" od G. Penelis & G. Penelis, CRC Press. V sekcii na stiahnutie nájdete podrobný príklad, ukazujúci aplikovanie seizmického návrhu. Dokument vysvetľuje (krok za krokom) seizmický návrh budovy aténskej opery a knižnice (architekt: Renzo Piano, statik: G. Penelis), ktorá sa stane novou ikonou gréckeho hlavného mesta.

Prajeme Vám zaujímavé čítanie (pdf in english)

S láskavým dovolením G. Penelis, model v SCIA Engineer S láskavým dovolením Renzo Piano Building Workshop