Seminár „Modelovanie stavebných konštrukcií 2016“ v Jasnej sa stretol s mimoriadnym záujmom

Datum: 
utorok, 18 október, 2016
Umiestnenie: 
Slovenská republika

Modelovanie stavebných konštrukcií 2016 V dňoch 29.-30. septembra sa uskutočnil v Nízkych Tatrách už 16. ročník seminára "Modelovanie stavebných konštrukcií 2016“. Toto už tradičné jesenné podujatie sa opäť stretlo s veľkým záujmom a zúčastnilo sa ho takmer  70 zástupcov projekčných firiem, statikov a projektantov z celého Slovenska.

Seminár bol zameraný na prezentáciu noviniek a inovácií aktuálnej verzie programu SCIA Engineer 16.0 a 16.1 ako aj pripravovanej 64 bitovej verzie SCIA Engineer 17. Súčasťou programu bola aj prezentácia noviniek programu Allplan 2017.

V rámci programu seminára sa uskutočnilo až 14 voliteľných workshopov zameraných na rôzne aktuálne témy, počas ktorých mali účastníci možnosť sa bližšie oboznámiť s novinkami programu a súčasne ich aj prediskutovať s autormi programu.

Najväčší záujem bol o workshopy zamerané na  Nový Betón 1D i 2D ako aj Nové posudky betónu v reze, čo je celkom prirodzené, pretože ide o úplne nové integrované riešenie, umožňujúce rýchly návrh a posudok betónového prierezu bez potreby prenášania dát medzi programami a naviac nové inovatívne výstupy sú teraz úplne prehľadné vo forme vzorcov, odkazov na EC, dynamických tabuliek a obrázkov. Nový Betón 2D prichádza na trh vo verzii beta v SCIA Engineer 16.1 s prepočtom vnútorných síl, návrhom pozdĺžnej a šmykovej výstuže, posudkom tlakovej vzpery, posudkom šírky trhlín a novou prezentáciou výsledkov na ŽLB prvkoch.

Aj ďalšie workshopy – medzi nimi najmä Seizmické výpočty, Materiálovo nelineárne výpočty, Nové tabuľkové a obrázkové výsledky v Engineering Reporte, Tipy a Triky, Oceľové spoje a Predpäté konštrukcie sa stretli s pozitívnym a širokým ohlasom.

Počas seminára sa uskutočnilo tiež množstvo zaujímavých stretnutí medzi užívateľmi a organizátormi, počas ktorých sme získali ďalší rad podnetov, ktoré nám umožňujú ďalej prispôsobovať program potrebám našich užívateľov.

Modelovanie stavebných konštrukcií 2016

Daniel Bukov OK TEAM, s.r.o., pravidelný účastník SCIA seminárov Modelovanie:  „Nový Betón v programe SCIA Engineer je dobrá cesta, prináša prehľadné výstupy, novú funkcionalitu a zrýchlenie posudkov. Nový integrovaný Posudok betónového prierezu priamo v rezoch prútov 3D modelu je nástroj, ktorý uvíta každý statik betónových konštrukcií. Účasť na seminároch je dobrá príležitosť pripomienkovať a naznačovať smer ďalšieho požadovaného rozvoja softvéru a tak udržiavať spojenie teamu autorov SCIA Engineer s praxou výpočtu konštrukcií.“

Spoločenský večer sa už tradične niesol v priateľskej atmosfére, ktorú spríjemnila ľudová hudba Sláčik a horský vodca a záchranár Ján Peťo so svojou prednáškou o krásach Liptova.

Záverom sa chceme všetkým účastníkom poďakovať za vytvorenie pohodovej atmosféry počas celého podujatia, aktívny prístup počas workshopov ako aj za návrhy a podnety na zlepšenie softvéru.

Na pripomenutie týchto vzácnych okamihov pripájame pár fotiek.

Modelovanie stavebných konštrukcií 2016