Spoločnosť SCIA sa zameriava na softvér pre návrh - Softvér pre plánovanie a riadenie výroby pokračuje pod novou značkou

Datum: 
pondelok, 1 september, 2014
Umiestnenie: 
International

Globálny rast SCIA Engineer

SCIA medzinárodne rastie - vo viac ako 80 krajinách sa naše programy používajú pre široké spektrum výpočtov a posudkov. Viac než 15% z príjmov pochádza z mimoeurópskych krajín a tieto rapídne stúpajú, aj v Severnej a Južnej Amerike, aj v Ázii. Niektoré dobre známe spoločnosti prijali SCIA Engineer ako svoj primárny výpočtový program, napríklad: AECOM, Arcadis, BAM infraconsult, Besix, Intertechne (Sao Paulo), Frazier Industrial (USA), Ramboll (UK), atď.

 

Medzinárodné stavebné normy

Tento trend je veľkou príležitosťou pre SCIA a zároveň aj výzvou, ktorá nás tlačí k väčšej internacionalizácii. Pretože má SCIA vedúcu pozíciu v implementácii Eurokódov, rovnaké úsilie je dôležité vyvinúť aj smerom k ostatným stavebným normám, používaným v USA (ACI, AISC, AISI, IBC, ASTHOO, ...) a Brazílii (NBR). SCIA preto vytvorila silný nástroj k rýchlej implementácii návrhových noriem s plne transparentnými výstupmi, ktorý je absolútne odlišný od súčasného riešenia typu "black box", ktoré možno nájsť vo väčšine programov.

 

Nová budúcnosť riešení pre plánovanie a riadenie výroby

Tento zámer na internacionalizáciu vyžaduje nájsť riešenie pre menej kľúčové produkty, ktoré SCIA vyvíjala alebo distribuovala v posledných rokoch. Bolo preto rozhodnuté presunúť obchodné aktivity spojené s produktom Allplan Precast do dcérskej spoločnosti Nemetchek Engineering (s riaditeľstvom v Salzburgu, Rakúsko). Naším ďalším softvérom určeným pre výrobu je SCIA Steel - tento produkt je presunutý do novovzniknutej spoločnosti založenej štyrmi zamestnancami SCIA, aktívnymi v tomto odvetví, nesúcej názov VVTW. Počas druhej polovice roka 2014 bude zabezpečený aj hladký prechod podnikania SCIA Steel. Naši zákazníci budú v starostlivosti tých istých tímov, len pod novou obchodnou značkou, spoločnosťami plne zameranými na programy pre plánovanie a riadenie výroby Precast a Steel a expertmi v danej oblasti.