Spriahnuté oceľobetónové konštrukcie navrhované v 3D

Datum: 
štvrtok, 2 október, 2014
Umiestnenie: 
International

V najbližších mesiacoch uvedie Scia na trh novú verziu programu Scia Engineer, ktorá bude v mnohých smeroch rozšírením nedávnej verzie 14 nazvanej Expanding Design. Vďaka otvorenej technológii pre posudky a iné výpočty založené na Design Forms rýchlo vzrastá počet návrhových modulov integrovaných do Scia Engineer.

Tu sa letmo pozrieme na nový modul pre návrh spriahnutých konštrukcií, ktorý umožňuje 3D modelovanie a posudzovanie spriahnutých dosiek podľa Eurokódov a podľa IBC (americká norma AISC). Spriahnuté konštrukcie získavajú na dôležitosti a často nahrádzajú vopred alebo dodatočne predpínané betónové nosníky, dosky a stĺpy, a to vďaka efektívnej spolupráci dvoch materiálov: ocele a betónu. Jednoduchosť implementácie vedie k hospodárnemu návrhu, aj keď za cenu o niečo zložitejšieho návrhu, než v prípade klasických betónových konštrukcií - je potrebné navrhnúť a posúdiť fázy výstavby a prvky spriahnutia.

Scia Engineer predstavuje integrované riešenie pre modelovanie, výpočty a posudky 3D konštrukcií. Nová verzia sa zameriava na návrhy a posudky a dovoľuje aplikovať spriahnuté nosníky a stĺpy vo všetkých typoch projektov - od budov po mosty. Namiesto špecializovaného software na spriahnuté prvky, pokrýva Scia Engineer rôzne stavebné materiály a konštrukčné systémy v jednom programe, a to vrátane podrobného protokolu vrátane použitých vzorcov v Engineering Reporte.

 

Geometria spriahnutej dosky
Composite deck input geometry

Plechové dosky
Metal decks
Prvky spriahnutia
Stud connectors