Tipy a triky Scia Engineer: Využitie hladín

Datum: 
pondelok, 28 január, 2013
Umiestnenie: 
International

Scia Engineer dovoľuje pracovať s hladinami u akéhokoľvek modelu. Často sa využíva rozdelenie prvkov do hladín podľa podlaží. Aktivovaním a deaktivovaním  hladín je možné zobrazovať rôzne časti konštrukcie. To umožňuje napríklad prehľadnejšie zobrazenie a posúdenie výsledkov na niektorých prvkoch.


Je dôležité vedieť, že do vybranej hladiny je priradený každý prútový aj plošný prvok modelu. Ak nepriradíte určitú hladinu sami, je prvok zaradený do východiskovej hladiny.

Hladiny je možné vytvárať a upravovať prostredníctvom panela nástrojov Projekt.

K dispozícii sú dve vlastnosti:

  • "Aktuálne použitá aktivita" definuje, či je hladina na obrazovke zobrazená.
  • "Iba stavebný model"  v prípade nastavenia  ÁNO to  znamená, že daná hladina sa neberie pri výpočte do úvahy. Tým je možné analyzovať len časť modelu. V takom prípade program pri začatí výpočtu zobrazí varovanie, upozorňujúce na existenciu prvkov, ktoré nie sú do výpočtu zahrnuté.

Viditeľnosť konštrukcie môže byť tiež nastavená na paneli nástrojov Aktivita.

Správca aktivity podľa hladín zhromažďuje zostavy aktivít vytvorené užívateľom, vďaka ktorým je jednoduché prepínať medzi rôznymi zobrazeniami modelu. Panel nástrojov Aktivita tiež obsahuje možnosť zobraziť prvky neaktívnych vrstiev tenkými šedými čiarami. Týmto spôsobom získa užívateľ lepšiu predstavu o umiestnení aktívnych prvkov v celkovom modeli.

Hladiny je možné tiež s výhodou využiť v dokumente. Tento príklad ukazuje tlač tabuľky hladín pre jednotlivé podlažia zviazané s diagramom premiestnenia uzlov. Obrázky sú automaticky upravené tak, že na každom je zobrazené len jedno podlažie vrátane výsledkov.