Tri funkcie najčastejšie požadované užívateľmi prichádzajú s novou verziou

Datum: 
štvrtok, 11 máj, 2017
Umiestnenie: 
International

krátka upútavka na SCIA Engineer 17

SCIA Engineer je známy pre svoje pravidelné aktualizácie obsahujúce inovácie plynúce z intenzívneho výskumu a vývoja, ako aj vylepšenia priamo reagujúce na spätnú väzbu od užívateľov.   

SCIA Engineer Prvýkrát v histórii bude nová verzia SCIA Engineer 17 obsahovať funkcie a vylepšenia vybrané samotnými užívateľmi v ankete o najžiadanejšie rozšírenia.

Na jeseň 2016 sme medzi užívateľmi s uzavretou servisnou zmluvou usporiadali anketu na tému, aké funkcie či vylepšenia by chceli vidieť v ďalšej verzii programu. Sľúbili sme vo verzii 17 realizovať tri najčastejšie sa opakujúce požiadavky. Tu sú:

  lepšia čitateľnosť popisov a výsledkových hodnôt v grafickom okne,
 
možnosť spustiť výpočet iba pre vybrané zaťažovacie stavy či kombinácie,
 
export tabuľkového zadávania a tabuľkových výsledkov do MS Excelu pomocou jediného kliknutia myšou.

A to samozrejme nie sú jediné novinky v prichádzajúcej verzii. Verzia, ktorá bude čoskoro uvedená na trh, prinesie celý rad nových a rozšírených funkcií a v neposlednom rade vyšší výkon a lepšiu celkovú efektivitu práce prameniace z integrovaných moderných technológií. V novej verzii okrem iného nájdete:

  • Prehľadný pracovný postup pri návrhu železobetónových nosníkov a stĺpov predstavený vo verzii 16 je rozšírený o návrh dosiek a stien a o výpočet dlhodobých priehybov a pretlačenia. 
  • Oceľové prvky sa teraz navrhujú ekonomickejším spôsobom a to vďaka implementovaniu nových teoretických poznatkov z oblasti klasifikácie prierezov.
  • Generovanie zaťaženia je prehľadnejšie a pokrýva ešte širšie množstvo praktických situácií.
  • Jednoduchšia komunikácia s architektom a jednoduchšia správa zmien vďaka integrácii bim +.
  • A ešte oveľa viac ...

Viac informácií o novej verzii sa dozviete v nasledujúcich týždňoch.