Zvary na oceľových konštrukciách sú teraz vyžadované so značkou CE ( EN 1090 ) - Môže Vám v tomto Scia pomôcť ?

Datum: 
piatok, 8 november, 2013
Umiestnenie: 
International

V Európe, ale aj v iných regiónoch dochádza k zrýchleniu implementácie technických predpisov a noriem. To síce predstavuje viac práce pre všetky zainteresované strany, ale zároveň to znamená snahu o zvýšenie kvality konštrukcie, čo v konečnom dôsledku zákonite vedie k vyššej efektivite, bezpečnosti a dlhodobým úsporám. V oblasti zvárania nadobúda účinnosť 1. júla 2014 norma EN 1090 a tá vyžaduje CE značku na každej časti konštrukcie. Ďalšia norma, ISO 9606-1 o kvalifikácii zváračov , čoskoro nadobudne účinnosť medzinárodne. Scia je pripravená pomôcť svojim zákazníkom s aplikovaním týchto noriem.

Sme preto radi, že Vám môžeme oznámiť dostupnosť modulu CIM - Weld v Scia Steel - programe na správu zvarov , ktorý pracuje v súlade s vyššie uvedenými normami. Pokrýva tvorbu zvarov z CAD systémov, postupy zvárania a kategorizáciu, riadenie výroby (registráciu, posudky) a tvorbu dokumentácie (certifikátov) vrátane čiarového kódu pre automatickú registráciu a doručenie protokolov o zváraní (pre projekt, za danú dobu, pre určitého zvárača).

BIM ( Building Information Modelling ) vstupuje aj do sveta výroby oceľových konštrukcií. Pre viac informácií kontaktujte : [email protected].