Přejít k hlavnímu obsahu

Konfigurace šablon

  • Software
    • SCIA Engineer
  • Kategorie Jiné
  • License Trvalé, Subscription

Scia Engineer verze 24 nabízí 4 předdefinované konfigurace uživatelského prostředí, které vám pomohou při vaší práci v novém prostředí SCIA Engineer. 

Nové uživatelské prostředí představené ve verzi 21 je plně přizpůsobitelné. Naše vzorové šablony vám mohou usnadnit nalezení konfigurace, která vyhovuje právě vašim potřebám. 

Po vydání verze 24.0 jsou tyto soubory k dispozici ke stažení na webových stránkách SCIA: https://www.scia.net/cs/scia-engineer/downloads

Od verze 24 patch 1 je pak můžete jednoduše načíst z nabídky: 

K dispozici jsou čtyři šablony přizpůsobené konkrétnímu pracovnímu postupu: 

V každé šabloně jsou zohledněny následující aspekty: 

  • Umístění, nastavení a filtry komponent uživatelského prostředí 
  • Obsah panelů nástrojů 
  • Obsah směrové nabídky 
  • Klávesové zkratky 

Šablony by měly umožňovat snadnou navigaci v uživatelském prostředí pro daný pracovní postup. Samozřejmě se můžete rozhodnout, zda ji použijete tak, jak byla vytvořena, nebo si ji dále přizpůsobíte podle svých preferencí. 

Klávesové zkratky

Pro snadné přepínání byly klávesové zkratky pro všechny 4 šablony sjednoceny. Seznam klávesových zkratek je uveden zde v tabulce. Všimněte si, že je možné použít klávesové zkratky tvořené jedním písmenem nebo i jednou číslicí, jak je zde využito pro přepínání výsledků a zobrazení. 

Opravené klávesové zkratky 

Pořizování snímků/sledování 

Ukončit 

Alt+F4 

Přepínání režimu ortho 

F8 

Opakování posledního příkazu 

Enter 

Přepínání trasovacích vodítek 

F7 

Odstranit 

Del 

Zobrazit 

Nastavení kurzoru do SCIA Spotlight 

Mezerník 

Skrýt vybrané 

Ctrl+D 

Ukončit příkaz 

Esc 

Skrýt nevybrané 

Ctrl+E 

Soubor 

Přepínání viditelnosti 

Ctrl+Q 

Nový 

Ctrl+N 

Zviditelnění vrstev 

Ctrl+W 

Otevřít 

Ctrl+O 

Přiblížení k výběru 

Shift+Z 

Uložit 

Ctrl+S 

Informace o souřadnicích 

Ctrl+Shift+D 

Uložit jako 

Ctrl+Shift+S 

Přepínač izometrie/perspektiva 

Ctrl+Shift+F12 

Zavřít 

Ctrl+F4 

Pohled kolmo na aktuální UCS 

F12 

Nastavení projektu 

Shift+P 

Přepínání těles 

Knihovny 

Přepínání stínování 

Materiály 

Ctrl+M 

Přepínací podpor 

Průřezy 

Ctrl+J 

Přepínání zatížení 

Zatěžovací stavy 

Ctrl+L 

Přepínání dat modelu 

Skupiny zatížení 

Shift+G 

Přepínání popisků uzlů 

Skupiny hmot 

Shift+M 

Přepínání popisků dílců 

Kombinace 

Ctrl+K 

Přepínání bodového rastru 

Nelineární kombinace 

Ctrl+Alt+N 

Výpočet 

Kombinace pro nelineární stabilitu 

Ctrl+Shift+N 

Kontrola údajů o konstrukci 

Alt+C 

Kombinace skupin hmot 

Shift+K 

Nastavení řešiče 

Alt+S 

Skupiny výsledků 

Shift+R 

Nastavení sítě 

Alt+M 

Globální imperfekce 

Ctrl+Alt+G 

Generování sítě 

Ctrl+Shift+M 

Vrstvy 

Ctrl+Alt+L 

Výpočet 

Ctrl+Shift+F5 

Nelineární funkce 

Shift+F 

Přepočítat 

Ctrl+F5 

Počáteční deformace 

Shift+I 

Obnovit výsledky 

F5 

Správce liniových rastrů 

Ctrl+Shift+G 

USS 

Upravit 

Přesun USS 

F9 

Zrušit 

Ctrl+Z 

Nový USS podle lokálního dílce 

F10 

Vrátit 

Ctrl+Y 

Přepínač pracovní roviny 

F11 

Kopírovat 

Ctrl+C 

Obnovení do polohy GSS 

Ctrl+F11 

Přesunout 

Ctrl+X 

Import 

Pootočit 

Ctrl+R 

Uživatelské bloky 

Shift+U 

Obrázek pro tisk 

Ctrl+P 

Import DWG, DXF, VRML97 

Alt+D 

Kopírovat/vložit vlastnosti 

Ctrl+Shift+F 

Výsledky 

Vybrat vše 

Ctrl+A 

Kritické součinitele zatížení 

Modelování 

Protokol o výpočtu 

Obdélníkový rastr 

Ctrl+G 

Výkaz materiálu 

3D liniový rastr 

Alt+G 

Vnitřní síly 

1D dílec 

Ctrl+B 

Reakce 

Nosník 

Shift+B 

3D deformace 

Sloup 

Ctrl+Shift+B 

1D deformace 

Shift+D 

Náběh 

Shift+H 

Ocel 

Deska 

Ctrl+T 

Nastavení oceli 

Ctrl+Alt+S 

Stěna 

Ctrl+H 

Ocelové zábrany LTB 

Alt+L 

Panel se zatížením na 1D a hrany 

Shift+L 

Posudky oceli MSÚ 

Klouby na obou koncích nosníku 

Alt+H 

Posudky oceli MSP 

Kloub na nosníku 

Ctrl+Shift+H 

Posudky spojek lešení 

Typ kloubu 

Shift+C 

Ocelové přípoje 

Kloubová podpora 

Shift+N 

Nastavení ocelových přípojů 

Ctrl+Shift+C 

Podpora v uzlu 

Alt+N 

Rámový na tvrdou osu 

Ctrl+F 

Křížení 

Ctrl+Shift+L 

Report 

Zatížení 

Report 

Alt+R 

3D větrný generátor 

Shift+W 

Živý obraz v měřítku do reportu 

Ctrl+I 

Plošné zatížení na 2D 

Shift+S 

Galerie obrázků 

Alt+P 

Stáhnout SCIA Engineer 24 hotkeys v PDF

Pojďme se nyní podívat na jednotlivé šablony podrobněji. 

Přechod ze starého uživatelského prostředí

Ve verzi 24 je nabízeno pouze nové uživatelské prostředí a je možné, že jste stále zvyklí na staré uživatelské prostředí. Nebojte se, máme pro vás řešení. Tato šablona spojuje to nejlepší z obou světů. 

Umístění, nastavení a filtry komponent uživatelského prostředí 

Vstupní panel je ukotven na levé straně a nastavení a filtry byly zvoleny tak, aby tato komponenta připomínala stromovou nabídku ze starého prostředí. Všechny vstupní příkazy jsou srovnány pod záhlavími kategorií, s ikonou, popisem a volitelnou klávesovou zkratkou. Nejsou zde nastaveny žádné filtry, takže můžete seznamem procházet dolů a najít příkazy, které potřebujete. 

Vstupní tabulka a tabulka výsledků jsou minimalizovány a připojeny k horní části 3D scény. Tímto způsobem zachováte co největší velikost modelu a zároveň budete mít tabulky po ruce a otevřete je jedním kliknutím. 

Panel vlastností je zakotven vpravo, jak jste zvyklí. Pomocí akčních tlačítek v nabídce výsledků a samozřejmě také z příkazové řádky (SCIA Spotlight) můžete otevřít náhled reportu. Ve výchozím nastavení není ukotven kvůli automatickému načítání obsahu, což nemusí být ve všech případech žádoucí. 

Obsah panelů nástrojů

Panely nástrojů jsou již naplněny nejpoužívanějšími nebo nejdůležitějšími příkazy. Byly provedeny některé doplňky, jako například undo a redo v nabídce Konstrukce. Věnujte zvýšenou pozornost liště „Oblíbené“, která obsahuje často používané příkazy, které se dříve nacházely ve stromové nabídce starého uživatelského prostředí, jako je nastavení projektu, kontrola dat, generování sítě atd. 

Obsah směrové nabídky

The marking menu is a completely new UI component since version 21.1 which allows you to activate commands on muscle memory. It is available on alt+right mouse Směrová nabídka je od verze 21.1 zcela novou součástí uživatelského prostředí, která umožňuje aktivovat příkazy na základě svalové paměti. Je k dispozici po stisknutí klávesy alt+pravého tlačítka myši. Tato šablona obsahuje výchozí prvky směrové nabídky. Vyzkoušejte ji, až se na to budete cítit.

Beton

Tato konfigurace plně využívá potenciál uživatelského prostředí a je optimalizována pro navrhování betonových prvků. 

 

Umístění, nastavení a filtry komponent uživatelského prostředí

Vstupní panel je připojen nahoře a nastavení a filtry byly pečlivě zvoleny tak, aby se příslušné příkazy zobrazovaly v režimu ikon. Věděli jste, že je možné nastavit filtry pro více pracovních stanic, kategorií a značek podržením klávesy ctrl? Přesně takto toho bylo dosaženo.

Vstupní tabulka a tabulka výsledků jsou minimalizovány a připojeny ke stranám 3D scény. Tímto způsobem zachováte co největší velikost modelu a zároveň budete mít tabulky po ruce a otevřete je jedním kliknutím. 

Panel vlastností je zakotven vpravo, jak jste zvyklí. Pomocí akčních tlačítek v nabídce výsledků a samozřejmě také z příkazové řádky můžete otevřít náhled reportu. Ve výchozím nastavení není ukotven kvůli automatickému načítání obsahu, což nemusí být ve všech případech žádoucí. 

Obsah panelů nástrojů

Bylo provedeno několik obecných úprav, jako funkce Undo a Redo na liště Konstrukce. Lišty jiných materiálů, než betonu byly vypnuty. 

Nejdůležitější však je, že na liště Oblíbené a na konkrétní liště jsou všechny příkazy, které můžete potřebovat. Lišta Beton obsahuje všechny příkazy pro posouzení výztuže pro 1D a 2D dílce spolu s posudky betonu. A pokud je tato funkce aktivována, jsou zde i pokročilé příkazy pro návrh betonu, jako jsou předpjaté a dodatečně předpjaté kabely a vláknobeton.  

Na liště Oblíbené máte přístup k základním modelovacím příkazům pro svůj pracovní postup, jako je rychlé otevření nastavení projektu, import půdorysů z DWG/DXF nebo zadání liniového rastru. Můžete také přidávat 1D a 2D dílce s jejich okrajovými podmínkami.

SCIA Engineer 24

 

SCIA Engineer 24

Obsah směrové nabídky

Příkazy ve směrové nabídce jsou na obrázku.

Ocel

Tato konfigurace využívá plně potenciál uživatelského prostředí a je optimalizována pro navrhování ocelových prvků. 

Umístění, nastavení a filtry komponent uživatelského prostředí

Vstupní panel je ukotven nahoře a nastavení a filtry byly pečlivě zvoleny tak, aby se příslušné příkazy potřebné pro ocelové projekty zobrazovaly v režimu ikon. Věděli jste, že je možné nastavit filtry pro více pracovních stanic, kategorií a značek podržením klávesy ctrl? Přesně takto toho bylo dosaženo. 

Vstupní tabulka a tabulka výsledků jsou minimalizovány a připojeny ke stranám 3D scény. Tímto způsobem zachováte co největší velikost modelu a zároveň budete mít tabulky po ruce a otevřete je jedním kliknutím. 

Panel vlastností je zakotven vpravo, jak jste zvyklí. Pomocí akčních tlačítek v nabídce výsledků a samozřejmě také na příkazové řádce můžete otevřít náhled reportu. Ve výchozím nastavení není ukotvený kvůli automatickému načítání obsahu, což nemusí být ve všech případech žádoucí. 

Obsah panelů nástrojů

Na liště Konstrukce bylo provedeno několik obecných úprav, jako například přidání Undo a Redo. Lišty materiálů jiných, než ocel byly vypnuty. 

Lišta Oblíbené byla naplněna mnoha příkazy, které můžete v typickém pracovním postupu potřebovat, od modelování rastru přes použití 3D generátoru zatížení větrem až po přidání dat modelu atd. 

Steel My workstation SCIA

Obsah směrové nabídky

Příkazy ve směrové nabídce jsou na obrázku.

 

Lešení

Tato konfigurace je optimalizována pro pracovní postupy používané při výpočtech lešení.

Umístění, nastavení a filtry komponent uživatelského prostředí

Vstupní panel je ukotven nahoře a nastavení a filtry byly pečlivě zvoleny tak, aby se příkazy potřebné pro ocelové projekty zobrazovaly v režimu ikon. Věděli jste, že je možné nastavit filtry pro více pracovních stanic, kategorií a značek podržením klávesy ctrl? Přesně takto toho bylo dosaženo.

Vstupní tabulka a tabulka výsledků jsou minimalizovány a připojeny ke stranám 3D scény. Tímto způsobem zachováte co největší velikost modelu a zároveň budete mít tabulky po ruce a otevřete je jedním kliknutím. 

Panel vlastností je ukotven vpravo, jak jste zvyklí. Pomocí akčních tlačítek v nabídce výsledků a samozřejmě také z příkazové řádky můžete otevřít náhled reportu. Ve výchozím nastavení není ukotvený kvůli automatickému načítání obsahu, což nemusí být ve všech případech žádoucí. 

Obsah panelů nástrojů 

Nejdůležitějšími panely nástrojů jsou Konstrukce a Oblíbené. Na liště Oblíbené najdete kompletní pracovní postup pro projekt lešení: od nastavení projektu přes modelování a zatížení až po výpočet nelineární a nelineární stability, výsledky, posudky a report. Pro každý příslušný příkaz je přiřazena klávesová zkratka.

SCIA Engineer 24

 

SCIA Engineer 24

Obsah směrové nabídky

Příkazy ve směrové nabídce jsou na obrázku.

 

SCIA Engineer free trial

Vyzkoušejte SCIA Engineer sami

Objevte, jak vám náš software a naše služby mohou pomoci zefektivnit vaši práci. Vyzkoušejte zdarma 30-denní zkušební verzi.

Stáhnout plnou 30-denní zkušební verzi

Požádat o cenovou nabídku pro SCIA Engineer

Pro více technických informací kontaktujte naši podporu