Skočiť na hlavný obsah

Konfigurácia šablón

  • Softvér
    • SCIA Engineer
  • Kategória Iné
  • Licencia Trvalé, Subscription

Scia Engineer verzia 24 ponúka 4 preddefinované konfigurácie používateľského rozhrania, ktoré vám pomôžu pri práci v novom prostredí SCIA Engineer. 

Nové používateľské rozhranie zavedené vo verzii 21 je plne prispôsobiteľné. Naše vzorové šablóny vám pomôžu nájsť konfiguráciu, ktorá vyhovuje vašim potrebám. 

Po vydaní verzie 24.0 sú tieto súbory k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke SCIA: https://www.scia.net/sk/scia-engineer/downloads

Od verzie 24 patch 1 ich môžete jednoducho načítať z ponuky:

K dispozícii sú štyri šablóny, ktoré vyhovujú vášmu špecifickému pracovnému postupu:

V každej šablóne sa zohľadňujú tieto aspekty: 

  • Umiestnenie, nastavenia a filtre pre komponenty používateľského rozhrania 
  • Obsah panelov nástrojov 
  • Obsah smerového menu 
  • Klávesové skratky 

Šablóny by mali umožňovať jednoduchú navigáciu v používateľskom prostredí pre daný pracovný postup. Samozrejme, môžete sa rozhodnúť, či ju budete používať tak, ako bola vytvorená, alebo si ju ďalej prispôsobíte podľa svojich preferencií. 

Klávesové skratky

Na uľahčenie prepínania boli zjednotené klávesové skratky pre všetky 4 šablóny. Zoznam klávesových skratiek je uvedený v tabuľke. Všimnite si, že je možné používať klávesové skratky pozostávajúce z jedného písmena alebo dokonca z jednej číslice, ako sa tu používa na prepínanie výsledkov a zobrazení. 

Opravené klávesové skratky 

Fotografovanie/sledovanie 

Exit 

Alt+F4 

Prepínanie orto režimu 

F8 

Opakovanie posledného príkazu 

Vstúpte na stránku 

Prepínanie vodiacich stôp 

F7 

Odstránenie stránky 

Časť 

Zobraziť 

Nastavenie kurzora na SCIA Spotlight 

Medzerník 

Skryť vybrané 

Ctrl+D 

Príkaz Exit 

Esc 

Skryť nevyberané 

Ctrl+E 

Súbor 

Viditeľnosť prepínania 

Ctrl+Q 

Nový 

Ctrl+N 

Viditeľnosť vrstvy 

Ctrl+W 

Otvorte stránku 

Ctrl+O 

Prístup k výberu 

Shift+Z 

Uložiť 

Ctrl+S 

Koordinačné informácie 

Ctrl+Shift+D 

Uložiť ako 

Ctrl+Shift+S 

Izometria/prepínač perspektívy 

Ctrl+Shift+F12 

Zatvoriť 

Ctrl+F4 

Kolmý pohľad na súčasnú UCS 

F12 

Nastavenia projektu 

Shift+P 

Prepínanie orgánov 

Knižnice 

Prepínanie tieňovania 

Materiály 

Ctrl+M 

Prepínanie podporuje 

Priečne rezy 

Ctrl+J 

Prepínanie záťaže 

Podmienky zaťaženia 

Ctrl+L 

Prepínanie údajov modelu 

Skupiny zaťaženia 

Shift+G 

Prepínanie štítkov uzlov 

Skupiny hmôt 

Shift+M 

Prepínanie štítkov dielov 

Kombinácia 

Ctrl+K 

Prepínanie bodovej mriežky 

Nelineárne kombinácie 

Ctrl+Alt+N 

Výpočet 

Kombinácie pre nelineárnu stabilitu 

Ctrl+Shift+N 

Kontrola údajov o návrhu 

Alt+C 

Kombinácia skupín hmôt 

Shift+K 

Nastavenia riešiteľa 

Alt+S 

Skupiny výsledkov 

Shift+R 

Nastavenia siete 

Alt+M 

Globálne nedokonalosti 

Ctrl+Alt+G 

Vytvorenie siete 

Ctrl+Shift+M 

Vrstvy 

Ctrl+Alt+L 

Výpočet 

Ctrl+Shift+F5 

Nelineárne funkcie 

Shift+F 

Získané z 

Ctrl+F5 

Počiatočná deformácia 

Shift+I 

Obnovenie výsledkov 

F5 

Správca riadkových rastrov 

Ctrl+Shift+G 

USS 

Upraviť podľa 

Prevod USS 

F9 

Zrušiť 

Ctrl+Z 

Nové USS podľa miestnej časti 

F10 

Návrat na 

Ctrl+Y 

Prepínač pracovnej roviny 

F11 

Kliknutím na tlačidlo skopírujete 

Ctrl+C 

Obnovenie do polohy GSS 

Ctrl+F11 

Presun 

Ctrl+X 

Import 

Otočiť 

Ctrl+R 

Bloky používateľov 

Shift+U 

Obrázok na vytlačenie 

Ctrl+P 

Import DWG, DXF, VRML97 

Alt+D 

Kopírovanie/vkladanie vlastností 

Ctrl+Shift+F 

Výsledky 

Vybrať všetko 

Ctrl+A 

Kritické faktory zaťaženia 

Modelovanie 

Protokol o výpočte 

Obdĺžniková mriežka 

Ctrl+G 

Vyhlásenie o materiáloch 

3D líniový raster 

Alt+G 

Vnútorné sily 

1D časť 

Ctrl+B 

Reakcie 

Lúč 

Shift+B 

3D deformácia 

Stĺpec 

Ctrl+Shift+B 

1D deformácia 

Shift+D 

Rozprávanie 

Shift+H 

Oceľ 

Rada 

Ctrl+T 

Nastavenie ocele 

Ctrl+Alt+S 

Stena 

Ctrl+H 

Oceľové zábrany LTB 

Alt+L 

Panel s 1D zaťažením a hranami 

Shift+L 

MSU Steel Názory 

Spoje na oboch koncoch nosníka 

Alt+H 

Posudzovanie ocele MSP 

Kĺb na nosníku 

Ctrl+Shift+H 

Posudzovanie spojenia lešení 

Typ kĺbu 

Shift+C 

Oceľové spoje 

Spoločná podpora 

Shift+N 

Nastavenie oceľových spojov 

Ctrl+Shift+C 

Podpora v uzle 

Alt+N 

Rám namontovaný na pevnej náprave 

Ctrl+F 

Prechod 

Ctrl+Shift+L 

Správa 

Zaťaženie 

Správa 

Alt+R 

3D veterný generátor 

Shift+W 

Živý obrázok v mierke pre správu 

Ctrl+I 

Plošné zaťaženie na 2D 

Shift+S 

Galéria obrázkov 

Alt+P 

Stiahnite si horúce klávesy SCIA Engineer 24 vo formáte PDF

Pozrime sa teraz na jednotlivé šablóny podrobnejšie.

Prechod zo starého používateľského prostredia

Vo verzii 24 je k dispozícii len nové používateľské rozhranie a vy ste možno stále zvyknutí na staré používateľské rozhranie. Nemajte obavy, máme pre vás riešenie. Táto šablóna kombinuje to najlepšie z oboch svetov.

Umiestnenie, nastavenia a filtre pre komponenty používateľského rozhrania

Vstupný panel je ukotvený na ľavej strane a nastavenia a filtre boli zvolené tak, aby táto zložka pripomínala stromovú ponuku zo starého prostredia. Všetky vstupné príkazy sú uvedené v záhlaví kategórií s ikonou, popisom a voliteľnou klávesovou skratkou. Nie sú nastavené žiadne filtre, takže môžete zoznam posúvať smerom nadol, aby ste našli príkazy, ktoré potrebujete. 

Vstupná tabuľka a tabuľka výsledkov sú minimalizované a pripojené k hornej časti 3D scény. Týmto spôsobom zachováte čo najväčšiu veľkosť modelu a zároveň budete mať tabuľky po ruke a otvoríte ich jedným kliknutím. 

Panel vlastností je vložený napravo, ako ste zvyknutí. Pomocou akčných tlačidiel v ponuke výsledkov a samozrejme aj z príkazového riadka (SCIA Spotlight) môžete otvoriť náhľad zostavy. Štandardne nie je ukotvený kvôli automatickému načítaniu obsahu, čo nemusí byť vo všetkých prípadoch žiaduce.

Obsah panelov nástrojov

Panely nástrojov sú už naplnené najpoužívanejšími alebo najdôležitejšími príkazmi. Niektoré príkazy boli doplnené, napríklad zrušenie a vrátenie v ponuke Konštrukcia. Venujte zvýšenú pozornosť lište "Obľúbené", ktorá obsahuje často používané príkazy, ktoré sa predtým nachádzali v starej stromovej ponuke používateľského rozhrania, napríklad nastavenie projektu, kontrola údajov, generovanie mriežky atď.

Obsah smerového menu

Od verzie 21.1 je smerová ponuka úplne novou súčasťou používateľského rozhrania, ktorá umožňuje aktivovať príkazy na základe svalovej pamäte. Je dostupná po stlačení klávesov alt+pravé tlačidlo myši. Táto šablóna obsahuje predvolené prvky smerovej ponuky. Vyskúšajte ju, keď sa na to budete cítiť.

Betón

Táto konfigurácia plne využíva potenciál používateľského prostredia a je optimalizovaná na navrhovanie konkrétnych prvkov.

 

Umiestnenie, nastavenia a filtre pre komponenty používateľského rozhrania

Vstupný panel je pripojený v hornej časti a nastavenia a filtre boli starostlivo zvolené tak, aby sa príslušné príkazy zobrazovali v režime ikon. Vedeli ste, že je možné nastaviť filtre pre viacero pracovných staníc, kategórií a značiek podržaním klávesu ctrl? Presne takto to bolo dosiahnuté.

Vstupná tabuľka a tabuľka výsledkov sú minimalizované a pripojené k stranám 3D scény. Týmto spôsobom zachováte čo najväčšiu veľkosť modelu a zároveň budete mať tabuľky po ruke a otvoríte ich jedným kliknutím. 

Panel vlastností je vložený napravo, ako ste zvyknutí. Na otvorenie náhľadu zostavy môžete použiť tlačidlá akcií v ponuke výsledkov a, samozrejme, príkazový riadok. V predvolenom nastavení nie je ukotvený z dôvodu automatického načítania obsahu, čo nemusí byť vo všetkých prípadoch žiaduce. 

Obsah panelov nástrojov

Bolo vykonaných niekoľko všeobecných úprav, napríklad funkcie Undo a Redo na paneli konštrukcie. Boli vypnuté lišty iných materiálov ako betón. 

Najdôležitejšie je však to, že panel obľúbených položiek a špecifický panel obsahujú všetky príkazy, ktoré môžete potrebovať. Panel Betón obsahuje všetky príkazy na návrh výstuže pre 1D a 2D diely spolu s posudkami betónu. A ak je táto funkcia zapnutá, sú tu aj pokročilé príkazy pre návrh betónu, ako sú predpäté a dodatočne napnuté káble a vláknobetón.  

Lišta obľúbených položiek poskytuje prístup k základným modelárskym príkazom pre váš pracovný postup, ako je rýchle otvorenie nastavení projektu, import pôdorysov z DWG/DXF alebo zadanie líniovej siete. Môžete tiež pridávať 1D a 2D diely s ich okrajovými podmienkami.

SCIA Engineer 24

 

SCIA Engineer 24

Obsah smerového menu

Príkazy v smerovej ponuke sú znázornené na obrázku.

Oceľ

Táto konfigurácia využíva plný potenciál používateľského rozhrania a je optimalizovaná pre návrh oceľových prvkov.

Umiestnenie, nastavenia a filtre pre komponenty používateľského rozhrania

Vstupný panel je ukotvený v hornej časti a nastavenia a filtre boli starostlivo vybrané tak, aby sa príslušné príkazy potrebné pre projekty ocele zobrazovali v režime ikon. Vedeli ste, že podržaním klávesu ctrl môžete nastaviť filtre pre viacero pracovných staníc, kategórií a značiek? Presne takto to bolo dosiahnuté. 

Vstupná tabuľka a tabuľka výsledkov sú minimalizované a pripojené k stranám 3D scény. Týmto spôsobom zachováte čo najväčšiu veľkosť modelu a zároveň budete mať tabuľky po ruke a otvoríte ich jedným kliknutím. 

Panel vlastností je vložený napravo, ako ste zvyknutí. Na otvorenie náhľadu zostavy môžete použiť tlačidlá akcií v ponuke výsledkov a, samozrejme, príkazový riadok. V predvolenom nastavení nie je ukotvený kvôli automatickému načítaniu obsahu, čo nemusí byť vo všetkých prípadoch žiaduce.

Obsah panelov nástrojov

Na paneli konštrukcie bolo vykonaných niekoľko všeobecných zmien, napríklad pridanie funkcií Undo a Redo. Boli vypnuté lišty pre iné materiály ako oceľ. 

Na paneli obľúbených položiek sa nachádza mnoho príkazov, ktoré môžete potrebovať pri bežnom pracovnom postupe, od modelovania rastrov cez používanie 3D generátora zaťaženia vetrom až po pridávanie údajov modelu atď.

Steel My workstation SCIA

Obsah smerového menu

Príkazy v smerovej ponuke sú znázornené na obrázku.

 

Lešenie

Táto konfigurácia je optimalizovaná pre pracovné postupy používané pri výpočtoch lešenia.

Umiestnenie, nastavenia a filtre pre komponenty používateľského rozhrania

Vstupný panel je ukotvený v hornej časti a nastavenia a filtre boli starostlivo vybrané tak, aby sa príkazy potrebné pre projekty ocele zobrazovali v režime ikon. Vedeli ste, že podržaním klávesu ctrl môžete nastaviť filtre pre viacero pracovných staníc, kategórií a značiek? Presne takto to bolo dosiahnuté.

Vstupná tabuľka a tabuľka výsledkov sú minimalizované a pripojené k stranám 3D scény. Týmto spôsobom zachováte čo najväčšiu veľkosť modelu a zároveň budete mať tabuľky po ruke a otvoríte ich jedným kliknutím. 

Panel vlastností je ukotvený vpravo, ako ste zvyknutí. Pomocou tlačidiel akcií v ponuke výsledkov a, samozrejme, z príkazového riadka môžete otvoriť náhľad zostavy. Štandardne nie je ukotvený kvôli automatickému načítaniu obsahu, čo nemusí byť vo všetkých prípadoch žiaduce.

Obsah panelov nástrojov

Najdôležitejšie panely nástrojov sú Stavebníctvo a Obľúbené. Na paneli nástrojov Obľúbené nájdete kompletný pracovný postup pre projekt lešenia: od nastavenia projektu cez modelovanie a zaťaženie až po výpočty nelineárnej a nelineárnej stability, výsledky, posudky a správu. Pre každý príslušný príkaz je priradená klávesová skratka.

SCIA Engineer 24

 

SCIA Engineer 24

Obsah smerového menu

Príkazy v smerovej ponuke sú znázornené na obrázku.

 

SCIA Engineer free trial

Vyskúšajte SCIA Engineer sami

Objavte, ako vám náš softvér a naše služby môžu pomôcť zefektívniť vašu prácu. Vyskúšajte zadarmo 30-dennú skúšobnú verziu.

Stiahnuť plnú 30-dňovú skúšobnú verziu

Požiadať o cenovú ponuku pre SCIA Engineer

Pre viac technických informácií kontaktujte našu podporu