Referencie

SCIA Vám ponúka možnosť požiadať zadarmo o skúšobnú verziu. Tým získate dostatok času na preskúmanie našich produktov a služieb. Môžete tak ľahko posúdiť, či dodávame to, čo sľubujeme.

Estra Engenharia Ltda. je brazílska konštrukčno-konzultačná spoločnosť, ktorá sa špecializuje na konštrukčné, základové a podzemné projekty a prináša inovatívne riešenia pre...

Spoločnosť Stendess efektívne počíta a kreslí vysoko kvalitné zložité oceľové konštrukcie a zároveň hľadá ekonomicky zodpovedné a vhodné riešenia pre konkrétne problémy...

I.d.d. Engineering bvba is an engineering office near Brussels specialising in steel and concrete structures and foundations.

Projekčná, developerská a konzultačná firma Pell Frishmann dodáva po celom svete inovatívne riešenia pre verejný aj súkromný sektor.

Interview s Jean-Christophom Habotom

Spoločnosť Prodis plus bola založená v roku 1991 Vladimírom Kohútom ako kancelária špecializujúca sa na pozemné staviteľstvo a diagnostiku stavieb.

Spoločnosť Baran Projekt, s.r.o. bola založená v máji 2006 ako pokračovanie projektovej činnosti jej zakladateľa ing. Jozefa Barana, ktorý túto činnosť vykonáva od ukončenia...

Movares je konzultačná firma ponúkajúca riešenia v oblasti mobility, infraštruktúry, pozemných stavieb a územného plánovania.

Tractebel Engineering France, dcérska spoločnosť Tractebel Engineering, je inžinierskou firmou zameriavajúcou sa na vykonávanie technických štúdií a monitoringu veľkých...

Spoločnosť DuPlan bola založená v r. 2004 ako obchodno - servisná spoločnosť na podporu činnosti voľného združenia niekoľkých inžinierov.