BARAN PROJEKT, s.r.o.

Krajina: 
Slovenská republika

Spoločnosť Baran Projekt, s.r.o. bola založená v máji 2006 ako pokračovanie projektovej činnosti jej zakladateľa ing. Jozefa Barana, ktorý túto činnosť vykonáva od ukončenia štúdia v roku 1976. Náplňou práce sú kompletné projekty stavieb v časti statika, statické a dynamické výpočty, statické posudky. Z veľkého množstva realizovaných stavieb sú na našej webovej stránke prezentované niektoré významnejšie stavby z posledných rokov.

Uživatelské projekty