Ginger CEBTP

Interview s Jean-Christophom Habotom

Môžete nám stručne predstaviť Ginger CEBTP?

Naše aktivity pokrývajú prakticky celý stavebný proces. Využívame naše vedecké a technické znalosti a taktiež skúsenosti z oblasti patológie konštrukcií u mnohých typov stavieb: budov, mostov, komunikácií, priemyselných  závodov, historických objektov...

Prečo ste si ako výpočtový software zvolili SCIA Engineer?

SCIA Engineer sme si vybrali najmä pre jeho stabilný algoritmus pre veľké deformácie, a to najmä u zložitých konštrukcií.

Kto vo Vašej firme v súčasnej dobe SCIA Engineer využíva?

Aktuálne je program používaný agentúrou Aix en Provence Ginger CEBTP, ale plánujeme, že jeho používanie rozšírime na všetky pobočky a agentúry.

 

Uživatelské projekty