HESCON s.r.o.

Krajina: 
Slovenská republika

HESCON s.r.o. , projekčná a statická kancelária, bola založená v roku 2008 autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Erikom Hrnčiarom. Po skúsenostiach v oblasti riadenia projektov, projektovania a navrhovania nosných konštrukcií stavieb sa zrodila myšlienka osamostatniť sa a vytvoriť tak silný tím projektantov a statikov do podoby dnešnej spoločnosti HESCON s.r.o.

HESCON s.r.o. poskytuje svojím zákazníkom služby v stavebníctve. Ponúka KOMPLEXNÉ PROJEKČNÉ SLUŽBY od štúdie až po realizačný projekt. Nosné konštrukcie stavieb vie dopracovať až do výrobnej dokumentácie.

Hlavnou oblasťou firmy je špecializácia sa na STATIKU STAVIEB. Pri projektovaní naši inžinieri využívajú najmodernejší software pre projektovanie v 3D (Nemetschek Allplan, Advance Steel, TEKLA Structures, SCIA Engineer a iné).

Spolupracujeme s viacerými autorizovanými architektmi a stavebnými inžiniermi, ako aj stavebnými spoločnosťami a výrobcami oceľových a prefabrikovaných konštrukcií.
Radi Vás privítame v sídle firmy HESCON s.r.o.

Uživatelské projekty