Ingenieursbureau Stendess N.V.

Spoločnosť Stendess efektívne počíta a kreslí vysoko kvalitné zložité oceľové konštrukcie a zároveň hľadá ekonomicky zodpovedné a vhodné riešenia pre konkrétne problémy technickej stability. Vďaka integrovanej službe, v rámci ktorej je návrh kovovej hornej konštrukcie a betónovej spodnej konštrukcie vypočítaný a nakreslený odborníkmi v rovnakej kancelárii, si vlastník budovy a generálny dodávateľ zachovajú 100% kontrolu nad celou stavbou. Referencie sú dôkazom multidisciplinárnych vedomostí a zručností našich inžinierov a konštruktérov v oblasti mostov, priemyselných stavieb, inžinierskych sietí a ďalších projektov po celom svete.