Movares

Od konceptu k realizÁCII

Movares je konzultačná firma ponúkajúca riešenia v oblasti mobility, infraštruktúry, pozemných stavieb a územného plánovania. Jej približne 1 400 zamestnancov pôsobí po celej Európe. Movares 'Is Giving Shape to Mobility' ("utvára mobilitu") od počiatočných štúdií a prvotných fáz plánovania, cez návrh a realizáciu projektov až po prevádzku, správu a údržbu.