Prodis plus s.r.o.

Krajina: 
Slovenská republika

Spoločnosť Prodis plus bola založená v roku 1991 Vladimírom Kohútom ako kancelária špecializujúca sa na pozemné staviteľstvo a diagnostiku stavieb. Počas nasledujúcich rokov sa postupne vyvíjala a rozširovala tak pole svojej pôsobnosti. Máme skúsenosti so širokou škálou projektov: rezidenčné a kancelárske komplexy, garáže, technologické a skladovacie zariadenia, televízne štúdiá a rekonštrukcie kultúrnych pamiatok a pamiatkovo chránených objektov.

Spoločnosť zamestnáva 7 vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov a poskytuje nasledovné služby:

  • Komplexné služby v oblasti výstavby - od štúdií po detailný návrh
  • Diagnostika a overovanie konštrukcií
  • Projekty na renováciu budov. Najvýznamnejšie referencie:
  • Tatra Centre, Westend Tower, Westend Parkovisko, River Park, Nákupné centrum Albero
  • Renovácia Britského veľvyslanectva, Tower 115, Grand Hotel Kempinski vo Vysokých Tatrách, univerzitná knižnica v Bratislave
  • Hotel Kempinski Bratislava, Hotel Antares
  • Pamätník Chatama Sófera v Bratislave
Uživatelské projekty