Lávka pre chodcov - Wenduine, Belgicko

Zákazník: 
Dátum dokončenia výstavby: 
máj-2014
Krajina: 
Belgicko
Príloha: 

Lávka pre chodcov stojí na belgickom pobreží, spája dedinu s blízkou plážou a klenie sa nad pobrežnou cestou a obojsmernou električkovou traťou. Primárna konštrukcia pozostáva z dvoch nepravidelných drevených priehradových nosníkov podopretých železobetónovým portálom. Nosníky vyrobené v štýle "Meccano" (obdoba českej stavebnice Merkúr) sú zostavené do rôznych vrstiev a tým vzniká zaujímavý vizuálny efekt. Tieto vrstvy dávajú tiež vznikať veľkým excentricitám, ktoré vedú k podstatným sekundárnym momentom v priečnom smere. Horný a spodný pás sú tvorené členeným prierezom spojeným manžetami, ktoré poskytujú dostatočnú priečnu stabilitu. Na každom železobetónovom portáli je medzi drevenými prvkami oceľový rám zaisťujúci celkovú priečnu stabilitu.

Konštrukcia však nie je plne trojrozmerná. Zložitosť geometrie a prítomnosť excentricity si vyžiadali použitie výkonného vizualizačného a výpočtového softvéru. Tento softvér umožňuje analyzovať a vyhodnotiť sekundárne účinky a dovoľuje prepojenie dvojrozmerných modelov a ručných výpočtov.

V priebehu prác na projekte sa ukázalo, že zachovanie návrhu styčníkov priehradového väzníka so súčasnou implementáciou manžiet v hornom a spodnom páse je nečakanou výzvou a vyžiadalo si to značnú praktickú skúsenosť dodávateľa a inžiniersku optimalizáciu. Výsledkom je však lávka s jedinečnou konštrukciou.

  • Vlastník: Maritim Dienstverlening en Kust - Afdeling kust
  • Architekt: West8
  • Generálny dodávateľ: Westconstruct
  • Projekčná kancelária: BAS bvba
  • Doba výstavby: február 2013 - máj 2014

 

USER CONTEST 2015 - VÍŤAZNÝ PROJEKT KATEGÓRIE 2: DOPRAVNÉ STAVBY A KONŠTRUKCIE

Výnimočný architektonický návrh lávky pre chodcov je podopretý vynikajúcim statickým riešením. Nepravidelný tvar konštrukcie v kombinácii s použitím rôznych materiálov (dreva, betónu a ocele) dáva vo svojom výsledku pôsobivé a jedinečné umelecké dielo.

Vyjadrenie poroty

 

Bas - Pedestrian Bridge - Wenduine, Belgium
Bas - Pedestrian Bridge - Wenduine, Belgium
Bas - Pedestrian Bridge - Wenduine, Belgium
Bas - Pedestrian Bridge - Wenduine, Belgium
Bas - Pedestrian Bridge - Wenduine, Belgium
Bas - Pedestrian Bridge - Wenduine, Belgium
Bas - Pedestrian Bridge - Wenduine, Belgium
BAS - Winner User Contest 2015