Most Hansa Wilsdorfa – Ženeva, Švajčiarsko

Dátum dokončenia výstavby: 
feb-2012
Krajina: 
Švajčiarsko

Most s jedným poľom s rozpätím 85,40 m pripomína svojou konštrukciou rúru. Vo vnútri "rúry" je uložená mostovka so šírkou 15,50 m. Silné oceľové profily 40x40 cm dávajú mostu špecifický eliptický tvar. Vzhľadom na zložitosť geometrie mosta museli statici vyvinúť niekoľko modelov a vykonať množstvo zložitých výpočtov. Do programu sa zadalo vyše 250 parametrických prierezov, ktoré umožnili optimalizovať hrúbku stien a triedu ocele.