Nadjazd Kerensheide, Holandsko, Movares

Zákazník: 
Dátum dokončenia výstavby: 
jan-2012
Krajina: 
Holandsko

Ide o projekt mimoúrovňovej križovatky „Kerensheide“, ktorá je súčasťou projektu riadeného ministerstvom dopravy a verejnej práce. Pri projektovaní nadjazdu sa využila technológia zdieľania dát medzi aplikáciami – Open BIM. Tento prístup priniesol významné finančné a časové úspory vo fáze stavby. Projektant, dodávateľ a dodávateľ betonárskej výstuže sa dohodli na tom, aké informácie potrebujú a ako tieto informácie zdieľať. V praxi to znamenalo opakované využívanie návrhových informácií a zrýchlenie celého procesu.