River House v Bratislave, Slovensko

Dátum dokončenia výstavby: 
jan-2010
Krajina: 
Slovenská republika

River House je dominantná budova multifunkčného komplexu River Park na ľavom brehu Dunaja v Bratislava. Komplex má tvar nepravidelného lichobežníka a pozostáva zo štyroch blokov, ktoré zahrnujú 203 luxusných rezidencií s nádherným výhľadom na rieku, nadštandardné kancelárie orientované smerom ku hradu a päťhviezdičkový luxusný hotel. Tri spoločné podzemné poschodia (264 x 53 m) obsahujú parkovacie plochy a technické vybavenie pre všetky bloky. Hydrostatický tlak od podzemnej vody je obrovský, a preto sú základy tvorené vŕtanými pilótami s priemerom 900 a 1200 mm opretými o skalné podložie. Táto pozoruhodná budova má osem poschodí vynášaných predpätou betónovou prechodovou konštrukciou na úrovni prvého a druhého poschodia. Dosky majú nepravidelný tvar s niekoľkými úrovňami, rôznou hrúbkou a rôznym rozpätím. Najväčšie pole má rozpätie 8,80 x 7,35 m, najdlhšia konzola meria 3,45 m.