Skladisko vyhoreného jadrového odpadu – Temelín, Česká republika

Dátum dokončenia výstavby: 
jan-2010
Krajina: 
Česká republika

Ide o skladisko pre uloženie vyhoreného jadrového paliva z jadrovej elektrárne Temelín. Bolo nutné zohľadniť veľké množstvo špeciálnych nariadení. Budova predstavuje konečné miesto v životnom cykle jadrového paliva pred jeho uložením do hlbinného trvalého úložiska. Sklad je rozdelený na dve časti – prijímaciu jednotku a vlastný sklad. Konštrukcia je navrhnutá podľa medzinárodných noriem pre jadrové elektrárne, ktoré majú prednosť pred normami ČSN EN. Uvedené normy sú veľmi zložité a obsahujú mnoho pravidiel a predpisov.