Snehuliak - Novosibirsk, Rusko

Tento projekt spracováva geometriu a nosný systém vonkajšej dekorácie v tvare snehuliaka v Novosibirsku. Nosná oceľová konštrukcia je vysoká 6,6 m. Je vyrobená z obdĺžnikových a štvorcových trubiek a v najširšom mieste má priemer 5,0 m. Projekčná kancelária Atelier P.H.A. riešila kompletný 3D model konštrukcie snehuliaka pomocou SCIA Engineer.  

Analýza kombinácií zaťaženia v SCIA Engineer

Atelier P.H.A. potreboval riešiť kombinácie zaťažovacích stavov pre medzný stav únosnosti aj používateľnosti. SCIA Engineer umožnil zaviesť všetky typy zaťaženia: vlastnú tiaž, opláštenie, vietor, sneh i námrazu. Program vypočítal vnútorné sily v oceľovej konštrukcii a tiež jej deformácie. Statik taktiež riešil otázku globálnej stability konštrukcie snehuliaka a určil sily v spojoch rúrok.

 
Snowman in SCIA Engineer - Total Deformation
Celková deformácia hlavy snehuliaka

BIM medzi SCIA Engineer a Tekla Structures 

Vstavaný modul "SCIA 2 Tekla" v SCIA Engineer bol použitý na prenos modelu do Tekla Structures, kde bol projekt dokončený a pripravený na výrobu. Skutočnosť, že projektant skombinoval silné stránky oboch spomenutých programov vyústila v efektívnu spoluprácu medzi dodávateľom, projektantom a výrobcom.

Snowman in Tekla
Snehuliak v Tekla Structures  

Chcete sa dozvedieť viac o spolupráci SCIA Engineer a Tekla Structures? 

Pozrite sa na náš webinár: SCIA Engineer 18 - prepojenie s Tekla Structures a Revit

Snowman - Novosibirsk, Russia
Snowman Wind load
Snowman Icing load
Snowman Axonometry 1