Zavesený most v Terenez (Bretónsko) cez rieku Adler

Zákazník: 
Krajina: 
Francúzsko

Interview s Jean-Christophom Habotom

Môžete popísať projekt, vďaka ktorému ste dospeli k rozhodnutiu používať práve SCIA Engineer?

V Tenerez (Bretónsko) bol v roku 2011 postavený nový most cez rieku Adler. Tento most nahradil most starý.
Miestne úrady rozhodli, že starý visutý most, ktorý bol už uzavretý, bude demontovaný.

Rozmery mosta v Tenerez

 • Dĺžka: 430 m
 • Pole: 272 m
 • Šírka: 8 m

Pre realizáciu tohto projektu bola vybraná pobočka Ginger CEBTP z Aix en Provence zameriavajúca sa na konštrukcie a patológiu. Táto pobočka mala vyhodnotiť nutné práce v rôznych fázach demontáže.

Akým hlavným výzvam ste museli čeliť?

Boli to najmä:

 • Iteračný výpočet počiatočného napätia v kábloch (kalibrácia modelu),
 • Nelineárny výpočet zohľadňujúci veľké deformácie,
 • Overenie stability konštrukcie pre každú fázu demontáže so zohľadnením zaťaženia od stavebných strojov, najmä fázy, v ktorej došlo k uvoľneniu predpätia v kábloch.

Prečo ste si pre tento projekt zvolili SCIA Engineer?

 • Model z konečných prvkov bol najskôr vytvorený v inom programe, ich riešič nedokázal vykonať nelineárny výpočet s veľkými deformáciami (čo bola požiadavka definovaná zadávateľom projektu)..
  Preto sme sa museli poobzerať po inom software.
 • Počuli sme, že SCIA Engineer je pre také úlohy vhodný, otestovali sme ho a uistili sa, že je tým pravým riešením.

Aké špecifické problémy ste so SCIA Engineer riešili?

 • SCIA Engineer bol použitý k určeniu napätí a deformácií v konštrukcii v každej fáze demontáže a to s presnosťou ktorá zodpovedala našim meraniam  vykonávaným in-situ.
 • Konvergencia nelineárneho statického výpočtu pre nás bola rozhodujúcim faktorom a dovolila nám rýchlo vykonať analýzu demontážnych stavov.

Ginger & Scia Engineer
Ginger & Scia Engineer