Dodavatelé

Dodavatelé nyní stále častěji čelí novým výzvám. Také se před nimi otevírají nové příležitosti. Nové typy smluv (IPD) a rostoucí tlak na snížení nákladů a dodržení dodací lhůty vyžadují lepší spolupráci mezi účastníky projektu a vyžadují přijetí důležitých rozhodnutí v raných fázích projektu. Nejen finanční aspekty, ale také problematika dopadu na životní prostředí vyžadují optimalizaci projektované konstrukce s ohledem na množství použitého betonu a oceli.

Úspora financí a a materiálů díky optimalizované konstrukci.

Scia Engineer vám pomůže s projektováním konstrukcí podle aktuálních stavebních norem bez ohledu na typ a složitost konstrukce: rodinný dům, mrakodrap, zavěšený most apod.

Díky přátelskému a efektivnímu uživatelskému rozhraní budete moci prozkoumat různé varianty projektovaného objektu, využít vestavěnou optimalizaci nebo i použít rozšířené optimalizační algoritmy pro dosažení co největších finančních či materiálových úspor.

Předcházení chyb odhalených až na staveniště vyztužováním ve 3D.

S Allplan Vyztužování je konstruování ve 3D velice snadné i u těch nejsložitějších detailů. Tento přístup prokázal výrazné zlepšení komunikace se staveništěm a snížení počtu chyb v raných stádiích projektu.

Opakující se úkoly, nekonzistentnost a zpoždění způsobená nevyhnutelnými změnami projektu se sníží na minimum díky centrálnímu 3D modelu, asociativním pohledům a generovaným výkazům materiálu a technickým zprávám.

Kontrola konfliktů odhalená na obrazovce počítače místo až na stavbě.

Pokud máte k dispozici přesný 3D model, můžete případné kolize řešit již v raných fázích projektu. Ujistíte se, že nosníky mají správnou délku odpovídající způsobu podepření a že vzduchotechnika neprochází středem nosných prvků.

Zefektivnění interdisciplinární spolupráce.

Spojování, prohlížení, analýza a kontrola IFC modelů dodaných od různých profesí se může provádět v programu Solibri Model Checker. Toto unikátní řešení představuje nový přístup k vedení a koordinaci projektů.