Hliníkové a za studena tvarované ocelové prvky

Architektonické požadavky na budovy se stále vyvíjejí: více prostoru, více přirozeného světla atd., avšak současně se snížením hmotnosti. Pro optimalizaci hmotnosti výrobci hliníkových a za studena tvarovaných ocelových profilů inovují svůj sortiment, aby našli optimální tvar průřezu a metody spojování.Složitost těchto profilů vede ke složitým předpisům v normách a ty vyžadují speciální přístup a specializovaný software.

V integrované knihovně průřezů jsou k dispozici standardní profily (např. Sigma, C apod.), ale v praxi jsou u každé nové budovy požadovány profily nové. Průřezové charakteristiky jsou u hliníkových a za studena tvarovaných ocelových průřezů rozhodujícím faktorem.

Např. pro výpočet konstrukce se uvažuje pouze efektivní povrch. Průřez je velmi často navržen a uložen v CAD programu. Je snadné jej načíst do Scia Engineer, kde se spočtou jeho průřezové charakteristiky. U hliníkových průřezů závisí stabilita (např. ztráta stability vlivem vzpěru) na dalších faktorech jako teplotně ovlivněné zóny, příčné svary apod. Zvláštní posudky pro tyto případy jsou integrovány pro Eurokódy a americké normy.

Efektivní vlastnosti průřezu

Výpočet efektivní průřezové plochy a momentu setrvačnost je často obtížným úkolem. Scia Engineer nabízí nástroje, které tento úkol zvládnou jednoduše a efektivně. Lze načíst výkresy požadovaných průřezů, program vypočítává jejich průřezové charakteristiky a použije je pro další výpočty a normové posudky.

K dispozici je kompletní seznam tříd materiálů. V případě potřeby může být tento seznam uživatelem rozšířen. V programu jsou integrovány všechny články příslušných norem včetně posledních opravných listů. Pokud jsou k dispozici průřezové charakteristiky stanovené výrobcem, lze je rovněž použít.

Optimalizované normové posudky

Posudky se provádějí podle následujících norem: EN1993-1-3 a EN1999 a AISI NAS 2007 a podrobný protokol o výpočtu obsahuje všechny vzorce, tabulky a reference. Funkce Autodesign umožňuje optimalizovat rozměry průřezu s cílem získat optimální návrh.

Pro udržení vysokého standardu v implementaci normových posudků se naši produktoví inženýři angažují v komisích zaměřených na Eurokódy. Kromě toho udržujeme úzkou spolupráci s belgickým centrem pro hliníkové konstrukce „Aluminium Center Belgium“.