Lešení a regálové systémy

Technologický pokrok a zvýšené bezpečnostní požadavky vedou k přísnějším normám. Konstrukce, které se dříve návrh na základě empirických zkušeností, nyní vyžadují podrobnou statickou analýzu. Rostoucí konkurence znamená, že pro jednotlivé firmy je stále obtížnější odlišit se od ostatních společností.

Firmy specializující se na projektování lešení často pracují s několika nezávislými řešeními: CAD program pro modelování, tabulky výrobců, výpočtovými programy pro konkrétní detaily, tabulkami připravenými v MS Excel pro vytvoření výkazů materiálu apod. To vede k přerušovanému pracovnímu postupu, nezajištěné bezpečnosti při předávání dat, možnému generování chyb a případným zpožděním.

Naše řešení pro projektování lešení jsou navržena tak, že s nimi lze rychle a snadno modelovat jednoduchá lešení včetně automaticky generovaných výkazů materiálu, ceníku a výkresů a rovněž provádět podrobné výpočty a posudky lešení včetně zohlednění specifických faktorů: spojek, tření, mezer, zvláštní typů zatížení a speciálních posudků (EN 12810-12811).

Smart Scaffolder Model-IT byl vyvinut speciálně pro potřeby firem zabývajících se projektováním lešení. S touto aplikací lze navrhovat jak trubková, tak systémová lešení a vlastní práce s programem připomíná „počítačovou hru“.

Během několika sekund vytvoříte podrobný a přesný model, vygenerujete požadované výkresy, výkaz materiálu a profesionální cenovou nabídku. Díky přesnějším odhadům se tak zvýší Vaše šance na úspěch ve výběrových řízeních.

Scia Engineer byl rozšířen o speciální funkce pro návrh lešení a regálových systémů:

  • Otevřené knihovny: snadno můžete sestavit své vlastní bloky nebo je načíst z CAD aplikace. Bloky mohou obsahovat materiály, konstrukční prvky (spojky, mezery…) včetně čísla dílu.
  • Zvláštní výpočtové nástroje: nelineární funkce představují skutečné chování spojek, lze simulovat tření v podporách, prostorové zatížení větrem je rozpočteno na konstrukci a kombinace zatížení se sestavují podle norem. Lze provést výpočet P-delta podle teorie druhého řádu na zdeformované geometrii odvozené z kritického tvaru ztráty stability. Často je povinný výpočet odezvy na zemětřesení. S využitím sekvenční analýzy jej lze realizovat i se zohledněním účinků druhého řádu.
  • Posudky se provádějí pro dílce i spojky. Podrobný protokol o výpočtu obsahuje všechny použité vzorce, tabulky a odkazy na normu.
  • Výkresy konstrukce (pohledy, řezy …) se vytvářejí podle standardů dané projekční kanceláře a snadno se kombinují na jednom výkresu. Součástí výstupů je také podrobný výkaz materiálu.

Je jedno, jestli náš software bude využívat Váš prodejce nebo projektant - v obou případech získáváte přesnost, bezpečnost a vysokou produktivitu.