Projektování výrobních provozů

Průmyslové provozy jsou často velmi složitými konstrukcemi postavenými kolem stěžejních procesů, strojů a zařízení továrny. Takové konstrukce mívají složitou geometrii a velmi přísné bezpečnostní požadavky, protože se jedná o klíčové provozy (elektrárny) a někdy je nutno se vypořádat s nebezpečnými materiály (chemický průmysl apod.). Statik, který projektuje průmyslové provozy, musí být schopen spolupracovat s aplikacemi na projektování vlastního průmyslového provozu.

Plantas Industriais

Scia Engineer je program na výpočty a posudky konstrukcí vhodný pro projektování průmyslových provozů:

  • Jednoduché kombinování různých materiálů jako válcované nebo svařované ocelových profily a in-situ betonované nebo prefabrikované železobetonové prvky v jednom projektu
  • Sdílení modelů se systémy řízení provozu nebo s programy na konstruování
  • Špičkový moderní modelář
  • Vestavěná kontrola kolizí (např. pro potrubí a zařízení)
  • Podpora mezinárodních norem (IBC, Eurokódy, BS, DIN atd.) s úplnými a snadno upravitelnými dokumenty
  • Široká škála výpočetních možností pro nejnáročnější případy zatížení: zemětřesení, pád letadla, teplota
  • Generování výkresů konstrukce přímo z výpočtového programu ke zlepšení komunikace uvnitř projektového týmu

S programem Allplan Vyztužování můžete navrhnout konstrukční detaily a provést vyztužení betonových částí konstrukce, a to celé ve 3D. Výkresy bednění a výztuže se vytvářejí přímo z modelu.

Spolupráce je více než kdy jindy důležitým předpokladem pro úspěšnou realizaci projektu. Díky široké škále formátů pro výměnu dat podporované oběma programy (Scia Engineer a Allplan Vyztužování) je snadná integrace i s Vaším stávajícím softwarovým řešením pro návrh provozu: SDNF, IFC, PDF, VRML atd.