Výrobci železobetonových prefabrikátů

Výroba betonových prefabrikátů zažívá růst po celém světě. Kvalita, produktivita, efektivní kontrola nákladů od samotného počátku projektu až po jeho dokončení, nezávislost na povětrnostních podmínkách, atd., to jsou jen některé z výhod prefabrikovaných betonových prvků oproti tradičním metodám výstavby.

Nicméně i výroba prefabrikovaných prvků dnes čelí specifickým výzvám:

  • Jak snížit náklady a spotřebu materiálu?
  • Jak programovat výrobní zařízení přímo z 3D modelu?
  • Jak se ujistit, že drahé strojní vybavení ve výrobně je využíváno efektivně?
  • A jak se zabezpečit sledovatelnost každého prvku od první fáze návrhu, přes výrobu, přepravu na staveniště až po montáž?

Software pro plánování pro výrobce prefabrikátů představuje mnohem víc než jen komerčně dostupný CAD program pro stavebnictví. Automatizovaná výroba prefabrikátů vyžaduje konzistentnost údajů od fáze plánování, přes výrobu až po montáž.

To vyžaduje automatizaci a nejvyšší možnou efektivitu při výrobě série výrobků, jakož i vysoce výkonné funkce pro plánování a výrobu složitých prefabrikovaných prvků. To platí pro všechny typy prefabrikovaných prvků od základních stropních panelů až po složité architektonické prvky a speciální části.

Unikátní software pro plánování, výpočty a organizaci:

Allplan Precast, Scia Engineer, TIM

Softwarové řešení firmy Nemetschek pro výrobce prefabrikátů podporuje všechny oblasti výrobny od plánování prefabrikovaných prvků, přes tvorbu časového harmonogramu, logistiku, výrobu až po montáž a osazení.

Pro oblast plánování je to Allplan Precast, software určený pro profesionální efektivní plánování. Zásuvný modul zabezpečuje rychlou a bezchybnou výměnu dat se Scia Engineer, programem pro výpočty konstrukcí.

Ostatní oddělení výrobny využijí výsledky práce plánovačů v programu TIM (Správce technických informací), ve kterém lze provádět virtuální plánování, simulaci procesů a rozhodování.