SCIA Resource Centre

SCIA Resource Centre nabízí řadu materiálů o SCIA produktech.

Prolistujte si Popisy modulů , kde najdete podrobný popis jednotlivých modulů a vytvořte si sestavu odpovídající vašim potřebám.
Projděte si Technické články k různým možnostem SCIA software a seznamte se s teoriemi na nichž jsou výpočty postaveny.

Popis modulu

Modelování

Zatížení / kombinace

Výpočty & výsledky

Návrh betonových prvků

Návrh ocelových prvků

Návrh spřažených prvků

Návrh dřevěných prvků

Návrh hliníkových prvků

Interoperabilita a BIM

Jiné