Přejít k hlavnímu obsahu
SCIA Fact Sheets

SCIA Engineer - popisy modulů

Overview filter form

SCIA Engineer

scia.basic - Základní modul

Modelování

Modul scia.basic je základním modulem SCIA Engineer, ve kterém můžete volně modelovat 1D dílce (nosníky, sloupy apod.) ve 2D i 3D prostředí, a to včetně potřebných okrajových podmínek jako jsou podpory, klouby, excentricity, proměnný průřez po délce nosníku apod. Na model můžete rovněž aplikovat požadovaná zatížení.

Přečíst technický list
sen.01 Modelling of surfaces

scia.m.surface - Modelování plošných prvků

Modelování

Tento modul umožňuje ve SCIA Engineer zadávání rovinných i zakřivených ploch. Tyto plochy mohou mít přímkové i zakřivené hrany, konstantní i proměnnou tloušťku i specifické okrajové podmínky jako žebra, otvory, podoblasti a ořezy vzniklé průnikem s jinou plochou.

Přečíst technický list
General Cross-section Design in SCIA Engineer

scia.m.csseditor - Editor obecného průřezu

Modelování

V Editoru obecného průřezu můžete graficky zadat libovolný tvar průřezu, včetně průřezů složených z několika částí nebo i materiálů. Průřezové charakteristiky se spočtou automaticky a průřez můžete použít ve výpočtech i v návrhových modulech.

Přečíst technický list
sen.06 Parametric modelling

scia.m.parametric - Parametrické modelování

Modelování

Použití parametrických modelů eliminuje nutnost aktivně upravovat model po provedení změn a umožňuje obecnou optimalizaci. Díky parametrům můžete konstrukci optimalizovat a získat nejhospodárnější řešení, minimalizovat účinky zatížení, či optimalizovat jinou vlastnost 3D modelu.

Přečíst technický list
sen.07 Open Design

scia.i.api - API & Open Design

Jiné
  • SCIA Engineer nabízí svým uživatelům možnost využívat vlastní výpočty ve formě zásuvného modulu v rámci každodenní práce na stavebních projektech - např. při grafickém posouzení celkové únosnosti 3D konstrukce, při optimalizaci, při reportování.
Přečíst technický list

scia.i.bimlinks - BIM links

Interoperabilita a BIM

Modul Nástroje pro BIM zvyšuje efektivitu při sdílení modelu mezi CAD a CAE aplikacemi, či mezi dvěma výpočtovými (CAE) programy. Modul nabízí automatickou konverzi obecných těles na 1D a 2D dílce, automatický převod konstrukčního modelu na výpočtový a aktualizaci modelu.

Přečíst technický list
Mobile loads (incl advanced and train loads)

scia.l.movingloads - Moving loads

Zatížení / kombinace

Modul umožňuje simulovat zatížení pohybující se po dané dráze na 1D i 2D dílcích. Modul má dvě části - zatěžovací vlaky, kterými se generuje kvazi-pohyblivé zatížení na desce a pohyblivé zatížení pro zadání zatížení, které se pohybuje po zadané dráze.

Přečíst technický list
sens.00 Basic non-linear analysis

scia.a.geo_nl - Geometrical non-linearity

Výpočty & výsledky

Tento modul nabízí základní nelineární výpočty rámových i deskostěnových a skořepinových konstrukcí. Umožňuje také použití nelineárních podpor a kloubů. Možnost spouštět více výpočtů v dávce (lineární, nelineární ...). Ruční a automatické zjemnění sítě.

Přečíst technický list
sens.00 Basic non-linear analysis

scia.a.bas_mat_nl - Basic material non-linearity

Výpočty & výsledky

Tento modul nabízí základní nelineární výpočty rámových i deskostěnových a skořepinových konstrukcí. Umožňuje také použití nelineárních podpor a kloubů. Možnost spouštět více výpočtů v dávce (lineární, nelineární ...). Ruční a automatické zjemnění sítě.

Přečíst technický list
Chcete si sami vyzkoušet SCIA Engineer?

Stáhněte si zkušební verzi

Vyzkoušejte si, jak Vám náš software a naše služby pomohou zefektivnit Vaši práci. Stáhněte si 30-ti denní zkušební verzi software.

Požádat o zkušební verzi

Would you like to see SCIA Engineer in action?

Request a demo

Contact our support team and ask for a private demo. 

Free demo request

Buďte vždy informováni

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje

Cenné postřehy z odvětví, aktuální tipy a triky pro náš software, exkluzivní pozvánky na webináře a mnoho dalších informací a zajímavostí: v našem měsíčním zpravodaji se vše včas dozvíte!

Neváhejte a přihlaste se k odběru!
Pokud si to časem rozmyslíte, odhlášení je jednoduché.