Skočiť na hlavný obsah
transparent hero

Vlastnosti SCIA Engineer

Jednoducho povedané, SCIA Engineer dokáže omnoho viac než tradičný stavebný výpočtový softvér

 • Rýchle a efektívne modelovanie
 • Pokročilé typy výpočtov
 • Koordinovanú tvorbu prehľadnej dokumentácie
 • Interoperabilitu a spoluprácu

Hlavné vlastnosti

Hlavné vlastnosti

Nové revolučné rozhranie

Ušetrite 1 hodinu denne vďaka menšiemu počtu klikov a menej myších kilometrov

 • Revolučné nové rozhranie so špičkovou ergonómiou.
 • Navyše sa jednoducho prispôsobí VÁŠMU spôsobu práce.
 • Na takmer každú úlohu je potrebných menej kliknutí.
 • Úplná transformácia pracovnej plochy vám umožní využívať takmer 100 % priestoru obrazovky
 • Najpoužívanejšie nástroje si umiestnite do popredia a tie, čo nepoužívate, skrátka skryte. Teraz je to vaša pracovná plocha.
Hlavné vlastnosti

Intuitívne 3D modelovanie ako v nástrojoch CAD

Modelujte dokonca aj zložité geometrie jednoducho a s istotou

 • Rýchle a intuitívne modelovanie rovných aj zakrivených prvkov
 • Rastre a šablóny na rýchlejšie zadávanie
 • Vizuálna kontrola nad všetkými vstupnými údajmi
 • Možnosť prázdnych tabuliek na podrobné preskúmanie alebo výmenu modelu pomocou MS Excelu
 • Možnosť importu geometrie z bežne používaných formátov (IFC, DWG, SAF…) a dokončenie modelu v programe SCIA Engineer
Hlavné vlastnosti

Návrh z rôznych materiálov

Skombinujte viacero materiálov do jedného modelu

 • Spracúvajte všetky materiály rovnakým spôsobom v jednom ucelenom užívateľskom prostredí.
 • Získajte spoľahlivý, úsporný a jasne zdokumentovaný návrh pre každý materiál:
  • železobetón (vrátane vlákno-betónu), predpätý betón,
  • oceľ (vrátane za studena tvarovaného prierezu a lešenia),
  • oceľobetónové spriahnuté podlahy a stĺpy,
  • hliník, drevo.
Hlavné vlastnosti

Spoľahlivé a úsporné návrhy

Poskytujte zakaždým spoľahlivé a úsporné návrhy

 • Eurokódy vrátane národných príloh a odporúčaní vytvorených na základe výsledkov výskumu (napr. SEMI-COMP+)
 • Medzinárodné normy, ako sú IBC, NBR, SIA
 • Prehľadná a transparentná dokumentácia k všetkým krokom výpočtu
 • AutoDesign na určenie optimálnej veľkosti a maximálne úspory materiálu
Hlavné vlastnosti

Engineering Report

Ušetrite čas na projektovej dokumentácii

 • Tabuľky, obrázky, vzorce – všetko v jednom automatizovanom reporte
 • ChapterMaker na rýchle vygenerovanie oddielov reportu pre všetkých/vybraných členov, zaťažovacie stavy atď.
 • Prispôsobiteľná úroveň detailov od súhrnu na jednu stranu až po komplexný report so všetkými odkazmi na normy, priebežnými krokmi atď.
 • Aktualizácia reportu jediným kliknutím po vykonaní akýchkoľvek zmien na modeli na poslednú chvíľu

Čo je nového vo verzii 24.0

Novinky - V24.0

Jedna verzia

 • Jedna 64-bitová verzia - bez nutnosti prepínať medzi 32-bitovou a 64-bitovou verziou.
 • Jedno užívateľské prostredie – iba jedno prostredie pre všetku prácu.
 • Jedno prostredie pre vyhodnotenie výsledkov – bez nutnosti prepínania medzi voľbami „predvolené“ a „v16“.
Novinky - V24.0

Správa licencií

 • Užívateľ je ako pri štarte SCIA Engineer, tak v licenčnom dialógu varovaný, pokiaľ používa viac ako jednu povinnú licenciu alebo edíciu. Využívanie licencií vo veľkých firmách je tak efektívnejšie (ľahšie sa uvoľňujú nadbytočne zabrané licencie).
 • Prístup do pomocníka je možný priamo z dialógu pre nastavenie licencie.
Novinky - V24.0

Vylepšenie používateľského prostredia

 • Výberová položka pre výber zaťažovacieho stavu, skupiny hmôt a modifikačnej skupiny je dlhšia a zobrazuje aj popis položky. Identifikácia položiek je tak jednoduchšia.
 • Jednoduchšie premiestnenie Akčnej nástrojovej lišty vďaka novému spôsobu jej uchopenia.
 • Panel vlastností je teraz v predvolenom nastavení zobrazený v stave „Pokročilý“.
Novinky - V24.0

Šablóny pre používateľské prostredie

 • Preddefinované konfigurácie používateľského prostredia (poloha a rozloženie panelov nástrojov, panelov, ...) pre typické projekty
 • Jednoduchý prechod z klasického používateľského rozhrania pomocou konfigurácie: "Prechod zo starého používateľského rozhrania"
 • Špecializované konfigurácie pre návrh ocele a betónu a výpočty lešenia
Novinky - V24.0

Výpočet

 • Paralelné výpočty na viacjadrových procesoroch výrazne znižujúce výpočtovú dobu pri nelineárnych a stabilitných výpočtoch.
 • Možnosť zastavenia výpočtu jedným kliknutím.
 • Vizualizácia singularít na vyžiadanie.
 • Jednoduchý prehľad o celkovom priebehu výpočtu a prípadných varovaniach a chybách.
 • Lepšia kontrola nad krokmi nelineárneho stabilitného výpočtu vedúca k rýchlejšej konvergencii.
Novinky - V24.0

Výpočet

 • Automatická identifikácia dominantných tvarov pre príslušné zaťažovacie stavy pri seizmickom výpočte spektra odozvy znamenajúce presné výsledky so správne priradenými znamienkami.
 • Nový, plne automatický algoritmus pre zjemnenie siete konečných prvkov na 2D dielikoch zaisťujúcich sieť vedúcu k výsledkom o požadovanej presnosti.
 • Možnosť zobraziť deformácie od globálnej imperfekcie, čo dovoľuje skontrolovať vizuálne deformovaný tvar konštrukcie pred spustením nelineárneho výpočtu.
Novinky - V24.0

Fáza výstavby

Úplne nový modul na výpočty fáz výstavby ponúka rozšírené možnosti: pridávať/odoberať 1D aj 2D dielce, pridávať/odoberať všetky typy kĺbov a všetky typy podpôr, ľahko upravovať v jednotlivých fázach materiálovú tuhosť a počítať fázované prierezy s neobmedzeným počtom fáz.

Novinky - V24.0

Betón

 • Výpočet normovo závislých priehybov zohľadňuje nelinearity, excentricity, ortotropiu a modifikovanej tuhosti.
 • Výsledky je možné získať v globálnom aj lokálnom referenčnom systéme.
 • Výpočet je tiež urýchlený paralelným spracovaním.
Novinky - V24.0

Betón

 • Výpočet železobetónových konštrukcií uvažuje nelineárne správanie materiálu ako pri betóne, tak aj pri výstužnej oceli, a to na 1D aj 2D dielikoch.
 • Uvažuje sa Mazarsov model porušenia betónu a elasto-plastické správanie výstužnej ocele.
 • Užívateľ môže zadať svoj vlastný model správania materiálu.
SCIA Engineer 24
Novinky - V24.0

Betón

 • Šablóny predpokladanej výstuže pre 2D výstuž teraz ponúkajú definovať zoznam párov priemer + rozstup.
 • Vylepšené nastavenia pre účinky 2. rádu pri betóne.
SCIA Engineer 24
Novinky - V24.0

Oceľ a hliník

 • Priehyby oceľových a hliníkových prvkov spočítané pre MSP je teraz možné zobraziť ako relatívnu hodnotu (L/xx).
 • Vďaka novej možnosti „stabilizované profilovaným plechom“ môžu byť všetky posudky vykonané k lokálnym osám prierezu.
Novinky - V24.0

Lešenie

 • Vylepšený druhý interakčný posudok Layher zobrazujúci limitujúcu diagonálu a príslušný posudok.
 • Lepšie ošetrenie situácie s nulovou únosnosťou, kedy je pre neposúdené komponenty zobrazené varovanie.
 • Implementácia dokumentu Zulassung je aktualizovaná na najnovšiu verziu.
Novinky - V24.0

Prepojenie s FRILO

Export do FD+: exportujú sa všetky zaťaženia a vďaka tomu je možné získať presnejší návrh základovej pätky.

Modelovanie a zaťaženie

Modelovanie a zaťaženie

Nové revolučné rozhranie

Nové revolučné rozhranie programu SCIA Engineer je v dokonalej harmónii so stavebnými inžiniermi: na takmer každú úlohu je potrebných menej kliknutí. Úplná transformácia pracovného priestoru vám umožňuje maximálne využitie priestoru obrazovky, kde je stredobodom pozornosti projekt. A nástroj SCIA Spotlight vám umožňuje okamžite nájsť potrebné nástroje a funkcie.

Modelovanie a zaťaženie

Modelovanie v štýle BIM

SCIA Engineer ponúka intuitívny spôsob práce so stavebnými objektmi. Na rozdiel od tradičných softvérových nástrojov, kde sa pracuje s jednotlivými uzlami a prvkami siete konečných prvkov, SCIA Engineer umožňuje zadávať prvky jedným kliknutím myši a kresliť zakrivené škrupiny rovnako jednoducho ako v bežných CAD a BIM programoch.

Modelovanie a zaťaženie

Zakrivené tvary

Zakrivené nosníky aj škrupiny konštantnej alebo premennej hrúbky sa zadávajú ľahko prostredníctvom niekoľkých parametrov. Automaticky sa generujú prieniky plôch a z nich sa ľahko odvodzujú prípadné odrezy. Všetky tieto funkcie, v porovnaní s tradičnými konečno-prvkovými programami, výrazne uľahčujú modelovanie zložitých situácií.

Modelovanie a zaťaženie

Rastre a podlažia

Pre uľahčenie modelovania budov a rámov ponúka SCIA Engineer široké spektrum 2D a 3D rastrov: pravouhlý, kosouhlý, valcový, guľový. všeobecný. V projekte je možné použiť ľubovoľné množstvo rastrov a z nich je možné ktorýkoľvek ľubovoľne aktivovať a deaktivovať. Rastre možno natáčať podľa potreby. U viacpodlažných budov sa s výhodou uplatnia podlažia, medzi ktorými sa dá ľahko prepínať. Príjemné je aj vyhodnocovanie výsledkov po jednotlivých podlažiach.

Modelovanie a zaťaženie

Nástroje pre filtrovanie a výbery

Ku všetkým stavebným objektom aj prídavným dátam je možné ľahko pristupovať cez rôzne filtre a výbery. Nie je nutné  zápasiť s grafickou navigáciou v rámci celého 3D modelu.

 • Výberom jednej položky sa ľahko vyberú aj ostatné položky modelu zdieľajúce požadované vlastnosti.
 • Je možné pracovať len s určitou časťou projektu. Filtrovať možno tiež na základe hladín, podľa polohy vo zvolenej rovine pod.
Modelovanie a zaťaženie

Tabuľkové zadávanie

V niektorých prípadoch pri tvorbe 3D modelov môžu nastať situácie, že numerické tabuľkové zadanie bude rýchlejšie ako grafické zadávanie.  Niektoré z hlavných funkcií tabuľkového zadávania sú:

 • Zadanie väčšiny stavebných prvkov, zaťaženia a knižníc
 • Import veľkých dátových sád a funkcií z Excelu
 • Prepojenie medzi tabuľkovým a grafickým oknom (ľahká práca s výbermi)
 • Podpora parametrov a klávesových skratiek
Modelovanie a zaťaženie

Parametrické modelovanie

Parametrické modelovanie umožňuje aktívnu úpravu modelu a rýchle vytvorenie viac variantov návrhu.  Parametrické modely sa generujú na základe zadaných parametrov. Parametre môžu popisovať akýkoľvek prvok alebo vlastnosti konštrukcie (súradnice, rozmery, prierezy, materiály atď.). Možno vytvárať parametrické šablóny, vďaka ktorým sa ľahko a rýchlo pripraví nový model. Projekt môže byť založený na jednej i viacerých šablónach.

Modelovanie a zaťaženie

Generovanie 3D zaťaženia vetrom

SCIA Engineer automaticky generuje a aplikuje trojrozmerné zaťaženie vetrom na celú konštrukciu podľa pravidiel daných v Eurokóde 1 a v normách ASCE 7-05 a 7-10.  Pre ASCE je pre automatickú generáciu zaťažovacích stavov (vrátane stavov pre krútenie) na uzavretých a čiastočne uzavretých budovách podporovaná ako smerová metóda (All Heights), tak i obálková metóda (Low Rise). V grafickom prostredí SCIA Engineer je možné skontrolovať súčiniteľ tlaku a plošné zaťaženie, ktoré sa aplikuje na rôzne miesta na konštrukcii.

Modelovanie a zaťaženie

Voľné ​​zaťaženia

Voľné zaťaženia v SCIA Engineer sú veľmi silným nástrojom. Zaťaženia sú definované nezávisle na geometrii konštrukcie a sieti konečných prvkov.

Voľné zaťaženia majú široké použitie: sneh na strechách, hydrostatický tlak u zložitých škrupín, vzory úžitkového zaťaženia na stropoch a pod. Vytvorenie i zložitej zaťažovacej situácie je otázkou len niekoľkých kliknutí myšou.

Modelovanie a zaťaženie

Priamočiare zadávanie zaťaženia

V SCIA Engineer je možné zadávať bežné zaťaženia: sústredené bremená, spojité zaťaženia, bodové aj spojité momenty, sadnutia podpier, teplotné zaťaženia a pod. Tieto zaťaženia sa zadávajú graficky podobne ako konštrukčné prvky. Zadané zaťaženia sa potom môžu presúvať či kopírovať na iné prvky alebo do iných zaťažovacích stavov. Je možné tiež používať filtrovanie a úpravy cez okno vlastností. Rovnako ako u ostatných dát v SCIA Engineer.

Modelovanie a zaťaženie

Praktické zaťažovacie panely

Zaťažovacie panely v SCIA Engineer sa používajú pre roznos aplikovaného zaťaženia na konštrukčné prvky modelu.  Vo väčšine prípadov predstavujú zaťažovacie panely nenosné prvky. SCIA Engineer využije zaťažovacie panely k rozneseniu zaťaženia v jednom alebo v dvoch smeroch. Vďaka panelom je model menší, výpočet rýchlejší a užívateľ má lepší prehľad o použitom zaťažení. V grafickom prostredí SCIA Engineer možno skontrolovať súčiniteľ tlaku a plošné zaťaženie, ktoré sa aplikuje na rôzne miesta na konštrukcii.

Výpočty a výsledky

Výpočty a výsledky

Generovanie a zahustenie siete

 • Automatické generovanie kvalitnej siete konečných prvkov podľa globálneho nastavenia užívateľa.
 • Lokálne zjemnenie siete vo vybraných oblastiach, ako napr. okolo uzlov, pozdĺž hrán, či na celých plochách.
 • Možnosť aplikovať automatické zjemnenie siete, ktoré nahrádza metódu ""pokus - omyl"" pri hľadaní optimálnej siete a ktoré dáva informácie o kvalite aktuálnej siete.
Výpočty a výsledky

Dynamika

Okrem základného výpočtu vlastných frekvencií a tvarov, ponúka SCIA Engineer všetky štandardné typy dynamických výpočtov: výpočet zemetrasenia modálnou superpozíciou, harmonické (sínusové) zaťaženie, Kármanovo kmitanie, časovú analýzu s časovými funkciami pre zaťaženie.

Metóda IRS (vylepšený redukčný systém) výrazne redukuje počet vlastných tvarov, ktoré treba uvažovať pri výpočte zemetrasenia. Vďaka tomu sa eliminujú lokálne tvary a znižuje sa celková doba výpočtu.

Výpočty a výsledky

Fázy výstavby

Vďaka fázam výstavby je v SCIA Engineer možné presne modelovať a analyzovať históriu konštrukcie.  Hlavné rysy sú:

 • Postupná tvorba prierezu
 • Postupné aplikovanie zaťaženia a predpätia
 • Zmeny v okrajových podmienkach
 • Odstránenie dočasných prvkov a podpier
Výpočty a výsledky

Veľké premiestnenia

SCIA Engineer vykonáva výpočty podľa teórie 2. a 3. rádu na akejkoľvek konštrukcii zloženej z 1D aj 2D prvkov. Tieto výpočty zohľadňujú deformácie konštrukcie ((P-δ a P-Δ efekt) s uvažovaním imperfekcií prvkov alebo bez nich.

 • Rôzne iteračné metódy (Timoshenkova, Newton-Raphsonova, Picardova) a okrajové podmienky (iba ťah, počiatočná napätosť, obmedzenie síl, medzery, káble).
 • Využitie priamej výpočtovej metódy alebo ekvivalentného teoretického zaťaženia prostredníctvom globálnych alebo lokálnych imperfekcií.
Výpočty a výsledky

Materiálová nelinearita

 • Zadanie nelineárnych kĺbov a pružín pomocou funkcií na nosníkoch aj doskách (kĺby na okrajoch).
 • Nelineárne správanie materiálu (plasticita) môže byť modelované prostredníctvom plastických kĺbov na 1D prvkoch alebo prostredníctvom všeobecnej materiálovej plasticity na 2D prvkoch.
 • Nelinearita betónu sa zohľadňuje fyzikálno-nelineárnym výpočtom, ktorý berie do úvahy redistribúciu vnútorných síl.
Výpočty a výsledky

3D premiestnenia a napätia

Deformácie a napätia sú prvým výsledkom výpočtu metódou konečných prvkov a sú prvým meradlom toho, či bola konštrukcia správne namodelovaná a chová sa podľa očakávania. SCIA Engineer dokáže tieto výsledky verne vizualizovať na pôvodnom alebo aj deformovanom tvare. Výsledky sú vykreslené vo všetkých vláknach prierezu a na oboch povrchoch dosiek. Užívateľ tým získa najlepší možný náhľad na správanie sa konštrukcie.

Výpočty a výsledky

Výsledky pre podlažia

Po výpočte pre priečne zaťaženia (vietor, zemetrasenie a pod.) je možné výsledky vyhodnocovať po jednotlivých podlažiach:

 • Súhrnné výsledky pre podlažie: ťažisko hmoty, premiestnenie, zrýchlenie, medzipodlažný posun
 • Podrobné výsledky pre podlažie: sily v nosných stĺpoch a stenách
Výpočty a výsledky

Flexibilné grafické výsledky

Neexistuje spôsob zobrazenia výsledkov, ktorý by bol tým najlepším pre všetky možné situácie. Preto SCIA Engineer ponúka mnoho spôsobov, ako výsledky vyhodnocovať: farebné kódovanie, flexibilné diagramy, filtrovanie, výbery, textové popisky pod.

Výpočty a výsledky

Tabuľkové výsledky

Jeden obrázok vydá za tisíc slov, avšak statici majú radi aj tabuľky. Všetky veličiny je možné zobraziť v nástroji nazvanom Tabuľkové výsledky:

 • Voľne upraviteľné stĺpce
 • Triedenie a filtrovanie
 • Farebné škály vnútri buniek graficky vyznačujú, kde sú minimá a maximá
 • Možnosť priameho výberu a kopírovanie dát do Excelu a späť cez schránku Windows

Návrh a dokumentácia

Návrh a dokumentácia

Prehľadný návrh železobetónových prvkov

Návrh železobetónových prvkov v SCIA Engineer kombinuje to najlepšie z integrovaného riešenia (vysokú produktivitu a elimináciu chýb pri opisovaní hodnôt) a ručných výpočtov:

 • prehľadný: dokument obsahuje všetky použité vzorce, dosadené hodnoty a konečné výsledky,
 • úplný: podporované sú všetky tvary prierezov a všetky kombinácie vnútorných síl vrátane normálovej sily, jedno a dvojosého ohybu a krútenia,
 • rýchly: využitie všetkých dostupných vlákien pre paralelné spracovanie.
Návrh a dokumentácia

Návrh oceľových konštrukcií

Návrh a posúdenie oceľových prvkov podľa EN 1993, AISC 360-10 a celého radu ďalších národných noriem. Návrh prvkov obsahuje AutoDesign pre širokú škálu prierezov z knižnice prierezov i prierezov zložených a všeobecných.

Uvažujú sa všetky vplyvy: odolnosť prierezu na účinky normálovej sily, ohybu, vzperu, šmyku, vybočenie skrútením, klopenie, lokálny vzper pod. Vzperné dĺžky sa určia automaticky a možno ich kontrolovať graficky aj numericky.

Návrh a dokumentácia

Návrh spriahnutého nosníka

 • Knižnice výrobcov spriahovacích tŕňov a debnenia
 • Návrh a optimalizácia oceľového profilu a tŕňov podľa Eurokódu 4 a AISC 360-10 (LRFD & ASD)
 • Posudok konštrukčných zásad pre betónovú dosku, oceľové debnenia a tŕne
 • Posudky použiteľnosti (s ohľadom na vzopätie) pre fázu výstavby aj konečnú spriahnutú fázu
 • Prehľadný protokol o výpočte so vzorcami a všetkými krokmi výpočtu.
Návrh a dokumentácia

Oceľové spoje

SCIA Engineer ponúka jedinečnú možnosť modelovania oceľových spojov v 3D modeli. Spoje sa definujú ako tuhé, kĺbové alebo diagonálne s rôznymi prvkami: čelnými doskami, skrutkami, výstuhami, nábehmi a zvarmi.  Akonáhle je spoj namodelovaný, je vypočítaná jeho tuhosť a tá sa dosadí do kĺbu v modeli konštrukcie.  S pomocou SCIA Design Forms je potom možné použiť určitý typ spoja v uzle siete konečných prvkov a vykonať kompletný návrh na medzné stavy s dynamickými obrázkami a prehľadným výstupom.

Návrh a dokumentácia

Drevo, hliník a lešenie

 • Drevo podľa EN 1995: posudky prierezu a stability drevených nosníkov. Zahŕňa špeciálne posudky dotvarovania, posudky nosníkov s premennou výškou a posudky zakrivených nosníkov.
 • Hliník podľa EN 1999: posudzovať je možné štandardné aj na mieru vyrobené profily. Zahŕňa výpočet efektívnych vlastností, vplyv tepelne opracovaných zón.
 • Posudky lešenia podľa EN 12810 a EN 12811: posudzujú sa ako systémové lešenia, tak lešenia z rúrok a spojok
Návrh a dokumentácia

Vopred a dodatočne predpätý betón

Plne integrované riešenie pre modelovanie, výpočty a posudky predpätých 1D a 2D prvkov vrátane tvorby dokumentácie.  SCIA Engineer ponúka kompletnú lineárnu aj časovo závislú analýzu, ktorá dáva výsledky pre celú dobu životnosti konštrukcie.  Konštrukciu možno následne posúdiť podľa EN 1992-1-1 & EN 1992-2 (ACI 318-14 sa pripravuje).

Návrh a dokumentácia

Profily tvarované za studena

 • Odvodenie efektívneho tvaru pre všeobecné prúty so zohľadnením lokálnej straty stability a straty stability vnútorných a okrajových výstuh.
 • Posunutie neutrálnej osi, použitie priemernej medze klzu a hrúbky oceľového jadra.
 • Pokročilé posúdenia vrátane lokálneho vybočenia stojiny a šmyku od lokálnych priečnych síl vrátane prierezov so zosilnenou stojinou.
 • Špeciálne posúdenie krovov vrátane odvodenia voľnej gepmetrie, pokročilého určenia zaťaženia atď.
Návrh a dokumentácia

Engineering Report

Engineering Report je integrovaná platforma pre prípravu podrobnej projektovej dokumentácie vrátane obsahu, vstupných dát, zaťaženia, výsledkov výpočtu a posúdenia vrátane obrázkov modelu a ďalšej grafiky. 
Položky pridané do Reportu sú zoradené v navigátore a je možné ich ľahko upravovať.  Report je dynamicky prepojený s výpočtovým modelom, všetky položky sa automaticky regenerujú po vykonaní prípadných zmien.

Návrh a dokumentácia

Šablóny Reportu

V šablónach si môže užívateľ uložiť svoj vlastný vzhľad a usporiadanie Reportu (vrátane všetkých výsledkov a nastavení pre kreslenie). Zrýchli sa tak výrazne príprava reportov pre bežné úlohy.

Návrh a dokumentácia

Podpora (3D) PDF

Dokončenie a kompletovanie dokumentácia je jednoduché aj vďaka možnému exportu Engineering Reportu do MS Wordu, MS Excelu alebo PDF (vrátane 3D PDF).

Návrh a dokumentácia

Schematické projekčné výkresy

 • Automatická tvorba pôdorysu a rezov konštrukcií podľa preddefinovaných podlaží a rovín rastrov.
 • Pohľady a rezy je možné pridať na stránky, kde ich doplnia popisky, kóty, ďalšie pohľady na konštrukciu a tabuľky výsledkov.
 • Všetky výkresy sú prepojené s modelom a preto sa automaticky aktualizujú po akejkoľvek zmene modelu.
 • Výkresy je možné exportovať do PDF, do rôznych grafických formátov alebo do DWG, DXF a VRML pre ďalšiu úpravu v inom BIM/CAD softvéri.

BIM a spolupráca

Zdieľanie modelu s inými výpočtovými modelmi

SAF / STRUCTURAL ANALYSIS FORMAT

SAF je neutrálny formát súboru založený na MS Excel. Zlepšuje spoluprácu medzi štatistikmi a umožňuje im jednoducho zdieľať výpočtové modely v rôznych výpočtových programoch. Je praktický, jednoduchý a určený na každodenné používanie. Otvorený formát SAF je iniciatívou skupiny Nemetschek a používa ho už množstvo ďalších poskytovateľov softvéru: SCIA, Graphisoft, Allplan, RISA, FRILO, Axis VM, Dlubal, Sofistik, IDEA StatiCa a ďalší.

Obojsmerné pripojenie k aplikácii Revit

Prepojenie s programom Revit

Obojsmerné prepojenie medzi programami Revit a SCIA Engineer umožňuje prenášať modely z jedného programu do druhého bez straty údajov.

 • Všetky typy geometrie a materiálov: dosky, stropy, steny, škrupiny, nosníky, stĺpy a záveterné obklady, všetko z rôznych materiálov.
 • Výpočtové prvky: podpery, spoje, zaťaženia a kombinácie zaťaženia.
 • Výsledky odoslané späť do programu Revit: Priehyby, napätia a čelné reakcie na nosníkoch.
 • Všetky zmeny sú sledované a zvýraznené. To uľahčuje kontrolu úprav pochádzajúcich z iného programu.
Obojsmerné priame prepojenie s Tekla Structures

Prepojenie so systémom Tekla

Spoločnosti SCIA a Tekla sú súčasťou iniciatívy openBIM aliancie BuildingSMART a presadzujú IFC ako preferovaný formát na výmenu údajov 3D modelov.  Okrem toho SCIA Engineer ponúka obojsmerné pripojenie na jednoduchšiu výmenu modelov oceľových konštrukcií.
Oceľové konštrukcie a zostavy sa dajú ľahko modelovať, analyzovať a optimalizovať v programe SCIA Engineer. Potom sa odošlú do programu Tekla na vytvorenie finálnej dokumentácie a spracovanie konštrukčných detailov. Naopak, model vytvorený v programe Tekla sa môže preniesť do programu SCIA Engineer na výpočty, posúdenie a optimalizáciu a výsledok sa potom odošle späť do programu Tekla na finalizáciu.

IDEA StatiCa CheckBot

Pripojenie k IDEA StatiCa

Prepojenie medzi SCIA Engineer a IDEA StatiCa umožňuje navrhovať a posudzovať oceľové spoje a oceľové nosníky v aplikáciách IDEA StatiCa.

 • Všetky potrebné údaje sa automaticky synchronizujú prostredníctvom kontrolného programu IDEA StatiCa: geometria, rezy, materiály, prúty, zaťaženia.
 • Všetky následné zmeny vykonané v SCIA Engineer sa jednoducho synchronizujú a projekt IDEA StatiCa sa automaticky aktualizuje
 • Výmena údajov prebieha prostredníctvom formátu SAF
Jednoduché parametrické modelovanie

Rhino3D a Grasshopper

Nedávno sa medzi niektorými stavebnými inžiniermi začal objavovať nový pracovný postup na vytváranie zložitých a kreatívnych geometrií pomocou programov Rhino a Grasshopper. Existuje niekoľko spôsobov, ako tieto údaje jednoducho pripojiť do programu SCIA Engineer.

 • Zložitejšie geometrie sa importujú do programu SCIA Engineer a ľahko sa prevedú na výpočtový model, zaťažia sa požadovaným zaťažením, vypočítajú a vyhodnotia.
 • Textový výstup z programu Rhino možno skopírovať do tabuliek v programe SCIA Engineer, kde sa automaticky vygeneruje model konštrukcie. To sa dá realizovať aj pomocou XML.
Bezproblémový pracovný postup BIM

Podpora IFC 2x3 a IFC 4

SCIA je spoluzakladateľom Open BIM a SCIA Engineer bol prvým počítačovým programom, ktorý implementoval podporu formátu IFC 2x3 pre import aj export. V súčasnosti je možné zdieľať údaje pomocou formátu IFC medzi viac ako 150 rôznymi aplikáciami. Vďaka tomu je OpenBIM najrobustnejším a zároveň najflexibilnejším riešením pre spoluprácu.

Kúpiť / Vyskúšať

Vyberte si moduly a vytvorte si vlastnú zostavu podľa svojich potrieb alebo si stiahnite našu 30-dňovú skúšobnú verziu.

Vyžiadajte si ukážku softvéru

Preskúmajte, ako náš softvér a služby môžu pomôcť optimalizovať prácu a podporiť produktivitu. Požiadajte o ukážku softvéru.