Menu
1
2
3

SCIA Engineer - Novinky

Primárne karty

SCIA Engineer 20

Nekonečné možnosti. Ľahko a spoľahlivo.

SCIA Engineer 20 prináša ucelenú kolekciu vylepšení, ktoré pomôžu statikom ďalej zefektívniť ich prácu pri navrhovaní železobetónových a oceľových konštrukcií. Nové možnosti pomôžu statikom ušetriť drahocenný čas a vytvárať bezpečné, spoľahlivé a hospodárne návrhy.

STIAHNITE SI INŠTALÁCIU

BROŽÚRA NOVINKY VO VERZII SCIA ENGINEER 20.0

NOVÉ FUNKCIE

 

HLAVNÉ VÝHODY

SCIA Engineer Safe Design
Bezpečný a ekonomický návrh  

Vytvorte a odovzdajte bezpečný a hospodárny návrh, v krátkom čase a bez ohľadu na použité materiály. Automatický výpočet spolupôsobiacej šírky železobetónových rebier, nový optimalizovaný návrh výstuže vedúci rýchlo k bezpečnému návrhu s hospodárnym percentom využitia, kompletná a prispôsobiteľná projektová dokumentácia pre oceľové prvky - všetky tieto novinky vám pomôžu presvedčiť vašich klientov.

SCIA Engineer Fast AnalysisRýchle výpočty predpätého betónu

64-bitová architektúra SCIA Engineer 20 vám pomôže zvládnuť všetky výzvy spojené s návrhom predpätých konštrukcií. Nový výpočet vopred aj dodatočne predpätých konštrukcií spolu s novými posudkami podľa Eurokódov zvládne efektívne aj rozsiahle a zložité projekty.

SCIA Engineer Effective BIM
Efektívny BIM pre železobetónové konštrukcie 

Zvoľte si ten najvýhodnejší pracovný postup pre vaše projekty s využitím BIM. V SCIA Engineer 20 môžete vytvoriť počiatočný návrh výstuže vo vašom obľúbenom programe na modelovanie, potom vykonať posúdenie a optimalizáciu v SCIA Engineer a celý postup zakončiť skompletovaním výkresov znovu vo vašom CAD programe.

 

Economical design of reinforcement in concrete beams

Hospodárny návrh výstuže s pomocou posudkov

Nový prístup k návrhu výstuže v železobetónových nosníkoch a stĺpoch obdĺžnikového prierezu zaistí ako bezpečný, tak i hospodárny návrh.

 • Pre návrh výstuže sa použijú normové posudky.
 • Navrhnutá výstuž spĺňa všetky normou dané kritériá.
 • Výstuž zároveň vykazuje vysoké percento využitia a tým znižuje množstvo potrebného materiálu.
Bill of reinforcement

Výkaz výstuže

Nový výkaz výstuže pomáha sledovať množstvo aj cenu materiálov použitých v projekte.

 • Výkaz obsahuje všetky dôležité veličiny pre betón a výstuž.
 • Tri úrovne podrobností – od stručného prehľadu po podrobný zoznam.
 • Cena sa počíta podľa hodnôt zadaných v knižnici materiálov.
Automatic calculation of effective widths for concrete ribs

Automatický výpočet spolupôsobiacej šírky rebier

Spolupôsobiaca šírka rebier sa teraz počíta automaticky, už nestrácate čas ručným výpočtom.

 • Automatické stanovenie spolupôsobiacej šírky pre priame rebrá.
 • Výpočet pomocou vzorcov z EN 1992.
Display of reinforcement directions for concrete slabs and walls

Zobrazenie smerov výstuže na doskách a stenách

Nové grafické vyobrazenie smerov výstuže vám pomôže s jednoduchou a rýchlou kontrolou návrhu.

 • Smery výstuže sa vykresľujú pre každú dosku a stenu.
 • Rýchla kontrola návrhu.
 • Jasná predstava o finálnom rozmiestnení výstuže.
New reinforcement layout for T and L shaped ribs

Nové rozmiestnenie výstuže pre rebrá tvaru T a L

Nové praktické šablóny výstuže pre železobetónové rebrá.

 • Výstuž sa umiestňuje len do steny T a L rebier.
 • Pásnice tak možno vystužiť rovnakou schémou ako vlastnú dosku.
Reduction of shear force above the support

Redukcia šmykovej sily nad podperou

Novo zabudovaná redukcia šmykovej sily nad podperou zjednodušuje posudky.

 • Voliteľná redukcia šmykovej sily nad podperou.
 • Netreba posudzovať VRD,s.
 • Spĺňa požiadavky EN 1992 čl. 6.2.1(8).
New distribution of bars along the edge of the cross-section

Nové rozmiestnenie výstužných prútov pozdĺž okrajov prierezu

 • Nový algoritmus pre rozmiestnenie výstuže pozdĺž okrajov prierezov.
 • Rohové prúty sa alokujú podľa šablóny predpokladanej výstuže.
 • Jasné a jednoznačné umiestnenie prútov, najmä pre prierezy tvaru L a T.
A4 summary of steel code checks

Stručný (A4) výstup oceľových posudkov

Týmto novým typom výstupu ľahko zdokumentujete váš bezpečný a hospodárny návrh na jednej stránke.

 • Všetky dôležité výsledky v jednej tabuľke.
 • Výsledky pre všetky posudky MSÚ sú zhrnuté na priestore nezaberajúcom ani jednu A4.
 • Vhodné pre prípady, keď potrebujete doložiť svoj návrh bez nutnosti prezentovať podrobnosti.
 • Voliteľne stále môžete zahrnúť všetky medzistupne a citovať použité články normy.
Clear visualisation of SLS limits

Prehľadná vizualizácia limitov pre MSP

Nová voľba ponúka dobrý náhľad na posudok priehybov.

 • Zobraziť možno všetky limitné hodnoty použité v posudkoch.
 • Lepšia kontrola nad finálnym reportom.
64-bit analysis of prestressed structures

64-bitové výpočty konštrukcií z predpätého betónu

Nové efektívne riešenie vám dovoľuje vykonať rýchly výpočet i rozsiahlych a zložitých predpätých konštrukcií.

 • Rýchlejší výpočet a posúdenie vopred aj dodatočne predpätých konštrukcií.
 • 64-bitová verzia zvládne prácu s väčšími modelmi.
64-bit code-checks of post-tensioned members

64-bitové posudky predpätých prvkov

Nové normové posudky predpätých prvkov pre rýchlejší, bezpečný a hospodárny návrh.

 • Kombinácia dodatočne predpínaných káblov, pozdĺžnej a šmykovej výstuže.
 • Posúdenie podľa medzného stavu únosnosti:
  • Únosnosť N + M
  • Šmyk a krútenie V + T
  • Interakcia N + M + V + T
 • Posúdenie podľa medzného stavu používateľnosti:
  • Šírka trhliny
  • Obmedzenie napätia v betóne a vo výstuži
  • Obmedzenie napätia v kábloch
 • Súhrnný posudok na jedno kliknutie
 • Vďaka prehľadnému výpisu všetkých varovaní ľahko skontrolujete všetky zásadné aspekty návrhu.
Reinforcement roundtrip with Revit

Obojsmerný prenos betonárskej výstuže do programu Revit

Rozšírené prepojenie s Revit teraz pokrýva celý cyklus návrhu výstuže bez nutnosti manuálne dopĺňať údaje.

 • Prenos počiatočného návrhu výstuže z Revit do SCIA Engineer.
 • Normové posudky a optimalizácia výstuže v SCIA Engineer.
 • Záverečné úpravy a tvorba výkresov v Revit.

Aktualizované prepojenie tiež prenáša z Revit do SCIA Engineer otvory, a to vo forme zaťažovacích panelov, vďaka čomu môžete ľahko simulovať napr. zaťaženie okien, dverí a pod.

Reinforcement roundtrip with Tekla Structures

Obojsmerný prenos betonárskej výstuže do programu Tekla Structures

Ak projektujete železobetónové konštrukcie, môžete teraz využiť nový prenos výstuže medzi SCIA Engineer a Tekla Structures. Nie je potrebné ručne zadávať údaje o výstuži.

 • Prenos počiatočného návrhu výstuže nosníkov a stĺpov z Tekla Structures do SCIA Engineer.
 • Normové posudky a optimalizácia výstuže v SCIA Engineer.
 • Záverečné úpravy a tvorba výkresov v Tekla Structures.

Aktualizované prepojenie tiež podporuje import a export párových oceľových prierezov.

čo hovoria zákazníci

čo hovoria zákazníci

Na našej škole sme zvolili program SCIA Engineer kvôli jeho intuitívnemu ovládaniu, silnému výkonu a robustnosti jeho eurokódových modulov a najmä kvôli jeho jedinečnej štruktúre, ktorá budúcim inžinierom významne pomáha pri ich štúdiu.

Jean-Claude Souche, zástupca riaditeľa stavebnej fakulty

Ecole des Mines d'Alès