Menu
1
2
3

SCIA Engineer - Novinky

Primárne karty

SCIA Engineer 21

Predefinované. Pretvorené. Prevratné.

SCIA ENGINEER 21 predstavuje obrovský pokrok v oblasti softvéru pre navrhovanie stavebných konštrukcií..

Zabudnite na preplnené a neprehľadné rozhranie, opravy pracovných postupov, obmedzené možnosti prispôsobenia či nedostatok pracovného priestoru. SCIA Engineer 21 prináša revolučné nové rozhranie so špičkovou ergonómiou a jedinečnou efektivitou, ktoré sa jednoducho prispôsobí vášmu spôsobu práce. Vašu prácu tak urýchli a zjednoduší.

STIAHNITE SI INŠTALÁCIU

BROŽÚRA NOVINKY VO VERZII SCIA ENGINEER 21.0

NOVÉ FUNKCIE

 

V maximálnej miere zvyšujeme vašu produktivitu a pomáhame vám ušetriť minimálne 1 hodinu denne.

SCIA Engineer 21
Neprekonateľná efektivita  

Nové rozhranie je v dokonalej harmónii so stavebnými inžiniermi: na takmer každú úlohu je potrebných menej kliknutí myšou. SCIA Spotlight vám umožňuje okamžite nájsť potrebné nástroje a funkcie. Znamená to, že môžete venovať viac času skutočnej práci na návrhoch alebo iným aktivitám, ktoré vás bavia!

SCIA Engineer 21
Špičková ergonómia

Úplná transformácia pracovnej plochy vám umožňuje využívať takmer 100 % priestoru obrazovky, pričom projekt ostáva stredobodom pozornosti.  Už žiadne preplnené ponuky. Iba inteligentné pracovné stanice a čisté panely nástrojov, kde máte poruke všetky kľúčové funkcie, ktoré potrebujete denne používať.

SCIA Engineer 21
Prispôsobenie na požiadanie 

Pracujte maximálne produktívne vďaka prispôsobovaniu pracovnej plochy programu SCIA Engineer na požiadanie priamo počas práce:  Najpoužívanejšie nástroje si umiestnite do popredia a tie, čo nepoužívate, skrátka skryte. Teraz je to vaša pracovná plocha!

 

maximised working space

Maximálne využitie pracovnej plochy

 • Plocha modelu teraz zaberá takmer 100 % obrazovky.
 • Už nemusíte každú chvíľu približovať a odďaľovať zobrazenie.
 • Jednoduchšie sa zameriate na technické úlohy a tým sa zníži riziko vzniku chýb.
 • Nemusíte tak často prispôsobovať zobrazenie, čím šetríte čas a zlepšujete ergonómiu.
SCIA Spotlight

SCIA Spotlight

 • Máte priamy prístup k funkciám programu SCIA Engineer. Jednoducho začnite písať.
 • SCIA Spotlight vám navrhuje aj všetky súvisiace funkcie a príkazy.
 • Jednotlivé klávesové skratky si môžete priradiť priamo v zozname výsledkov hľadania.
 • SCIA Spotlight eliminuje časovo náročné prehľadávanie ponúk pri hľadaní zriedkavo používanej funkcie, čím vám ušetrí až 80 % času.
Smart workstations and process toolbar

Inteligentné pracovné stanice a panel nástrojov procesov

 • Jednoduchý prehľad o tom, ktoré pracovné stanice (konštrukcia, výsledky, betón, oceľ atď.) sú dostupné, pomáha udržiavať jednotlivé stanice čisté a v dobrom stave.
 • Panel procesov vám umožňuje mať súčasne prístup k 2 pracovným staniciam (napríklad ku konštrukcii a zaťaženiam alebo výsledkom a betónu), čo vám ušetrí približne 30 % drahocenného času, keď si pracovný postup bude vyžadovať iterácie.
 • Čas strávený úpravami modelu sme znížili o 50 %.
Real time customisation

Prispôsobovanie v reálnom čase

 • Prispôsobovanie je teraz súčasťou štandardného pracovného postupu, a nie samostatnou úlohou.
 • Kedykoľvek budete chcieť presunúť nejakú ikonu do iného panela nástrojov, jednoducho to urobte.
 • Klávesové skratky možno v nástroji SCIA Spotlight priradiť pri prehľadávaní ponuky alebo čítaní výsledkov hľadania. Novú klávesovú skratku priradíte jediným kliknutím.
 • Populárne a často používané príkazy si môžete presunúť na panel nástrojov Obľúbené položky.
 • Teraz je to vaša pracovná plocha, ktorú môžete jednoducho zdieľať s tímom.
Advanced selection tool

Pokročilý nástroj výberu

 • Pri výbere určitej entity získate tiež priamy prístup ku všetkým súvisiacim entitám. Ak napríklad vyberiete nosník, môžete upraviť aj jeho uzly, zaťaženie, kĺby, vrstvy a iné parametre.
 • Aktuálny výber môžete rozbaliť alebo izolovať a vytvoriť tak len niekoľkými kliknutiami ešte komplexnejší výber.
 • Nový prístup šetrí až 50 % kliknutí, ktoré boli potrebné v minulosti.
 • Vytvorenie komplexného výberu je teraz 2-krát rýchlejšie.
Easy to learn

Jednoduché zorientovanie sa

 • Základné školenie vás prevedie novým prostredím.
 • SCIA Spotlight vám okamžite nájde príkaz, ktorý hľadáte.
 • SCIA Spotlight vám zároveň ponúkne súvisiace funkcie, vďaka čomu sa budete učiť pracovať s nástrojom za chodu.
 • Bežné funkcie máte poruke, zatiaľ čo tie špeciálne a menej používané vám zbytočne nezapĺňajú obrazovku.
Marking menu

Smerová ponuka (Novinka v 21.1)

 • ponuka (menu) s najčastejšie používanými funkciami vždy po ruke (v mieste kurzora)
 • rýchly prístup k najčastejšie používaným akciám
 • vylepšená ergonómia vďaka odstráneniu nadbytočných presunov myši
 • výrazné zvýšenie produktivity
Model modifiers for modal and seismic calculation

Modifikátory modelu na modálny a seizmický výpočet

 • Modifikátory modelu možno teraz použiť na výpočet seizmických zaťažovacích stavov a modálny výpočet.
 • Jednoduché overenie vplyvu redukcie tuhosti na vlastné frekvencie.
New method to determine sectional properties using FEM

Nová metóda na určenie prierezových vlastností pomocou MKP

 • Správny výpočet šmykového a krútiaceho napätia alebo napätia od deplanácie pri akomkoľvek tvare prierezu vrátane spriahnutých prierezov a prierezov s veľkými otvormi.
Cable / rope structures

Káblové / lanové konštrukcie (Novinka v 21.1)

 • prehľadné zadanie káblovej konštrukcie
 • automatický výpočet reálne deformovaného tvaru so zohľadnením vlastnej tiaže a prípadného predpätia
 • jednoduchšia a prehľadnejšia definícia geometrie
Connection forces

Sily v prípoji (Novinka v 21.1)

 • tabuľka vnútorných síl pre všetky prvky pripojené do vybraného uzla
 • okamžitý náhľad na sily, ktoré je potrebné v prípoji preniesť
 • rýchle a jednoduché overenie návrhu pred vlastným podrobným posudkom prípoja
Bow imperfection defaults

Predvolené nastavenia lokálnej imperfekcie

 • Predvolené nastavenia lokálnych imperfekcií sa teraz nachádzajú v nastavení materiálu.
 • Imperfekcie všetkých oceľových, drevených, spriahnutých aj hliníkových prvkov môžete teda zadať len niekoľkými kliknutiami.
Full length LTB restraints

Výstuhy proti klopeniu po celej dĺžke

 • Teraz je možné definovať výstuhy proti klopeniu po celej dĺžke prvku.
 • Ak je prvok plne vystužený, kontrola klopenia sa vynechá.
Cat E adaptation for France

Adaptácia podľa kategórie E v prípade Francúzska

 • Pridali sme podporu najnovších pravidiel týkajúcich sa zaťaženia kategórie E.
 • Pri používaní francúzskej národnej prílohy je teraz možné vybrať zaťaženie kategórie E1 alebo E2 (a, b, c).
Utilisation factor

Faktor využitia η

 • Implementácia projektu zhodnotenia SEMI-COMP+ n° RFS2-CT-2010-00023 je teraz rozšírená o faktor využitia η.
 • Umožňuje vyžívať na kontrolu stability EC3 menej konzervatívne triedy prierezu, vďaka čomu je možné výrazne šetriť materiál.
 • Pri kontrole stability sa používa trieda prierezu s najvyšším faktorom využitia (namiesto najvyššej triedy pozdĺž prvku).
Code dependent deflections

Normovo závislé priehyby

 • Pri kontrole dlhodobých priehybov sa teraz berie do úvahy zmrašťovanie.
 • Voliteľne možno manuálne zadať kombinácie zaťaženia pre dotvarovanie a okamžitý priehyb.
 • Môžete tiež prepínať medzi štandardným (stručným) výpisom a podrobným výpisom.
EASY concrete

JEDNODUCHÉ NASTAVENIE betónu

 • Zjednotené a jednoduché nastavenie pre betón so všetkými možnosťami a parametrami nájdete v jednom prehľadnom a prispôsobiteľnom dialógovom okne.
 • Zadávanie počiatočného priemeru pre návrh výstuže je transparentné.
 • Priamo z panela vlastností môžete rýchlo upraviť predpokladanú výstuž.
 • Výpočet návrhu výstuže v prípade 2D prvkov je o polovicu rýchlejší.
 • Zlepšili sme grafické zobrazenie nutnej výstuže, pričom maximálne hodnoty sú z palety automaticky eliminované.
Design of reinforcement in multiple layers

Návrh výstuže do viacerých vrstiev (Novinka v 21.1)

 • automatické rozmiestnenie výstužných prútov do viacerých vrstiev pre veľmi zaťažené nosníky
 • efektívny a rýchly návrh štíhlych nosníkov
Reinforcement design in integration members

Návrh výstuže v integračnom prvku (Novinka v 21.1)

 • rozšírená funkcionalita pre integračné prvky
 • návrh a posudok výstuže
 • vhodné pre návrh prekladov nad otvormi alebo výpočet šmykových stien
Design of composite columns

Návrh spriahnutých stĺpov (Novinka v 21.1)

 • návrh spriahnutého stĺpa ľubovoľného prierezu (popísaného v norme)
 • ekonomický a presný návrh
 • úplný protokol o výpočte umožňujúci ručnú kontrolu
 • riešenie overené radom publikovaných porovnávacích príkladov
Updated IDEA StatiCa link

Aktualizované prepojenie s IDEA StatiCa (Novinka v 21.1)

 • ľahší výber prenášaných parametrov ako napr. kombinácie zaťaženia a pod.
 • SCIA Engineer a IDEA StatiCa pracujú súčasne a komunikujú cez aplikáciu Checkbot
 • voliteľná podrobná analýza kritických prvkov v aplikácii IDEA StatiCa Member

SAF 2.0.0 (Novinka v 21.1)

 • časovo úsporné a chyby eliminujúce zdieľanie výpočtových modelov medzi rôznymi aplikáciami
 • podpora všetkých entít z definície SAF 2.0.0
 • viac informácií na: https://github.com/StructuralAnalysisFormat

čo hovoria zákazníci

čo hovoria zákazníci

Pre účely lešení kombinujeme svoje praktické skúsenosti s unikátnou aplikáciou SCIA Engineer. Najdôležitejším prínosom tejto interakcie je správne navrhnutá a bezpečná konštrukcia vysoko nad zemou.

Anthelme Claeys, vedúci Engineering and Techniques

Travhydro nv