SCIA Engineer 17

Tu si môžete stiahnuť najnovšiu verziu SCIA Engineer.

Tu nájdete tiež všetky predchádzajúce verzie SCIA Engineer 17 a návody pre inštalovanie novej inštalácie ako aj aktualizáciu existujúcej inštalácie. V nasledujúcej tabuľke si vyberte požadovaný typ informácie a materiálov …

Dôležité: Aktualizácia z verzie 16 alebo staršej na verziu 17? Najskôr si prečítajte toto...

 

Pred aktualizáciou SCIA Engineer prosím nezabudnite na aktualizáciu ochrany pre SCIA Engineer!

  • Aktualizácia lokálnej ochrany (čierny/fialový USB kľúč): postupujte podľa návodu na aktualizáciu licencie (  )
  • Aktualizácia plávajúcej ochrany (zelený USB kľúč): postupujte podľa návodu na aktualizáciu licenčného servera (  )

 

Verzia Štandardná inštalácia (exe) Inštalácia pre administrátorov (zip) * Poznámky k verzii
SCIA Engineer 17.1.2029 Setup 17.1.2029  Distribution Setup 17.1.2029  
SCIA Engineer 17.1.1073  Setup 17.1.1073  Distribution Setup 17.1.1073  
SCIA Engineer 17.1.80   Setup 17.1.80  Distribution Setup 17.1.80  
SCIA Engineer 17.01.2031  Setup 17.01.2031  Distribution Setup 17.01.2031  
SCIA Engineer 17.01.1030  Setup 17.01.1030  Distribution Setup 17.01.1030  
SCIA Engineer 17.01.54  Setup 17.01.54  Distribution Setup 17.01.54  
SCIA Engineer 17.01.51  Setup 17.01 51  Distribution Setup 17.01.51  
SCIA Engineer 17.0.83  Setup 17.0.83  Distribution Setup 17.0.83  
       
SCIA Engineer 17.1 (64-bit)  Setup 17.1 (64-bit)  Distribution Setup 17.1 (64-bit)  
* Táto kompletná inštalácia SCIA Engineer by mala byť používaná administrátormi, ktorí chcú inštalovať rovnakú verziu na viacerých počítačoch.
  EN NL FR DE CZ SK PT
Požiadavky systému a kompatibilita software                     
Inštalačná príručka pre lokálnu licenciu                n/a   
Inštalačná príručka pre serverovú a klientsku licenciu                n/a   
Študentské licencie                n/a   
Aktualizácia lokálnej licencie                n/a   
Aktualizácia plávajúcej licencie                n/a   

Pred aktualizáciou SCIA Engineer prosím nezabudnite na aktualizáciu ochrany pre SCIA Engineer!

  • Aktualizácia lokálnej ochrany (čierny/fialový USB kľúč): postupujte podľa návodu na aktualizáciu licencie (  )
  • Aktualizácia plávajúcej ochrany (zelený USB kľúč): postupujte podľa návodu na aktualizáciu licenčného servera  (  )
  • Skúšobná verzia SCIA Engineer: pre vyskúšanie programu je potrebné nainštalovať špeciálnu inštaláciu ( )
  • Aktualizácia študentskej licencie: aktualizácia nie je potrebná  ( )

SCIA Engineer je kompatibilný iba smerom k novším verziám.
(Projekty z verzie 17 môžu byť otvorené vo verzii 17.1, ale projekty z verzie 17.1 nemôžu byť otvorené vo verzii 17.0)

SCIA Engineer 17.1 64-BITOVÁ VERZIA

64-bitová verzia SCIA Engineer ešte neobsahuje všetky funkcie a možnosti dostupné v štandardnej 32-bitovej verzii. Na doplnenie chýbajúcej funkcionality v 64-bitovej verzii pracujeme. Preto ju dnes doporučujeme len pre (veľmi) rozsiahle projekty, pre ktoré je už dostupná požadovaná funkcionalita.

Podrobnosti o podporovaných funkciách nájdete v nasledujúcej tabuľke...

32-bitová a 64-bitová verzia sú plne kompatibilné. Vďaka tomu sa môžete k 32-bitovej verzii kedykoľvek vrátiť aj potom, čo projekt zahájite v 64-bitovej verzii a neskôr zistíte, že potrebujete nejakú doteraz nepodporovanú funkciu.

Pre inštalovanie 64-bitovej verzie prosím použite tu uvedené odkazy.

Verzia Štandardná inštalácia (exe) Inštalácia pre administrátorov (zip) * Poznámky k verzii
SCIA Engineer 17.1.2029 (64-bit) Setup 17.1.2029.64 Distribution Setup 17.1.2029.64  
SCIA Engineer 17.1.1073 (64-bit)  Setup 17.1.1073.64  Distribution Setup 17.1.1073.64  
SCIA Engineer 17.1.80 (64-bit)  Setup 17.1.80.64  Distribution Setup 17.1.80.64  
Kategorie: 
Installation
Typ: 
Voľný užívateľ